ඡන්දෙ දෙන්න ගමේ යන්න බස් 600ක් | සිළුමිණ

ඡන්දෙ දෙන්න ගමේ යන්න බස් 600ක්

හ මැති­ව­ර­ණය වෙනු­වෙන් ප්‍රවා­හන පහ­සු­කම් සැල­සී­මට බස් 600ක් පමණ යොද­වන බව ප්‍රවා­හන කළ­ම­නා­ක­රණ අමාත්‍ය මහින්ද අම­ර­වීර මහතා පව­සයි.

අගෝස්තු 03 සඳුදා දින පුර­ප­ස­ළො­ස්වක පොහෝ දිනය බැවින් දීර්ඝ නිවා­ඩු­වක් රජයේ හා පෞද්ග­ලික අංශයේ සේව­ක­යින්ට ලැබෙන නිසා කොළඹ නග­රය හා තදා­සන්න ප්‍රදේ­ශ­වල සිට ගම්බිම් බලා යන පිරිස වැඩි විය හැකිය. එම පිරි­සට තද­බ­ද­ය­කින් තොරව මෙන්ම කොවිඩ් 19 සම්බන්ධ සෞඛ්‍ය උප­දෙස් අනුව ප්‍රවා­හන සේවා සැල­සීම තම අර­මුණ බවද අමා­ත්‍ය­ව­රයා කීය.

 

Comments