අව­සන් ජන හමු 2 වැනිදා | සිළුමිණ

අව­සන් ජන හමු 2 වැනිදා

හ මැති­ව­ර­ණයේ අව­සන් ප්‍රචා­රක රැලි පැවැ­ත්වෙන අගෝස්තු 02 ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ හා අග­මැති මහින්ද රාජ­පක්ෂ මහ­ත්වරු තංග­ල්ලේදී පැවැ­ත්වෙන අව­සන් ජන­හමු කිහි­ප­ය­කට සහ­භාගි වනු ඇත.

එමෙන්ම එජාප නායක රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා ගාල්ල හා කොළඹද සම­ඟි­ ජන බල­වේ­ගයේ නායක සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තා මැද කොළ­ඹදීද ජාතික ජන බල­වේ­ගයේ නායක අනුර කුමාර

දිසා­නා­යක මහ­තාද කොළඹදීද අගෝස්තු 02 දා පැවැ­ත්වෙන

අව­සන් ජන­හ­මු­වට සහ­භාගි වනු ඇත. සෙසු දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අවසන් ජනහමුද එදින පැවැත්වේ.

Comments