ප්‍රාණජීව ඖෂධය වැඩිදියුණු වෙයි | සිළුමිණ

ප්‍රාණජීව ඖෂධය වැඩිදියුණු වෙයි

කොවිඩ් 19 හෙවත් නව කොරෝනා වසං­ග­ත­යෙන් පසු යළි අර­ඹමු ශ්‍රී ලංකා වැඩ සට­හන යටතේ සෙත්සුව ප්‍රාණ­ජීව ඖෂ­ධයේ වැඩි­දි­යුණු කළ පිය­ව­රක් ලෙස භාවි­ත­යට පහසු කැප්සි­යුල් කාඩ් පතක් හඳුන්වා දෙමින් එහි මුල් තොගය යුරෝ­ප­යට යැවී­මට පෙර ඉන් කොට­සක් අග්‍රා­මාත්‍ය මහින්ද රාජ­ප­ක්ෂ­යන්ට පිරි­නැ­මීම වෛද්‍ය සුජීව විතා­නගේ සිදු කළේය. මෙය කොළඹ 07 , විජේ­රාම මාවතේ පිහිටි නිල­නි­වසේ දී සිදු­කෙ­රිණි. ඉකුත් (11) මෙය සිදුවු අතර මෙහි මුල් තොගය යුරෝ­ප­ය­යට යැවිම සිදු­කෙ­රිණි. නවීන තාක්ෂ­ණ­යත් පර­ම්පරා ගණ­නක සම්ප්‍ර­දා­යික දැනු­මත් එකට මුසු­කර  ගනි­මින්  මෙය නිප­දවා ඇත. ප්‍රාණ­ජීව කැප්සි­යුල්  ඔබ මෙතෙක්  ප්‍රාණ­ජීව ඖෂධ පානයේ මුහුණ දුන්  ගැට­ලු­ව­ලට පිළි­ය­මක් ලබා­දී­මක් බව වෛද්‍ය සුජීව විතා­නගේ ප්‍රකාශ කරයි. 

Comments