මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අප කොළඹට නුදුරු බොදු ගොවි පුතනුවන් දෙදෙනෙකු ඇති වැදගත් පවුලකි. ඔවුන් විදේශගතව ඉපදී හැදීවැඩී ඇත. වැඩිමල් පුතු 1989 උපන් 5' 8" (International Business Management + MBA UK Universities) ලංකාවේ පදිංචියට පැමිණ ඇත. බාල පුතු 1990 උපන් 5' 9" විදේශයක ඉංජිනේරු රැකියාව කරයි. (Mechatronic Engineering + Masters in UK Universities) දුසිරිතෙන් තොර මනා හැදියාවක් ඇති පුතුන් දෙදෙනාට උගත් ගුණයහපත් සිංහල බොදු සිරිතට හැදුන වැඩුන ප්‍රියමනාප ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇති සමකුල දියණියන් දෙමව්පියෝ සොයති. පවුලේ විස්තර කේන්දර කොපියද සමගින් (පාපී කේන්ද්‍රයන් හා පාපී නොවන කේන්ද්‍රයන්) ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන් Email කරන්න. n​a​t​h​5​p​e​r​e​r​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​.
G147664

ගම්පහ බොදු ගොවි උස 5'7" පුද්ගලික ව්‍යාපාරයක් හිමි වයස අවුරුදු 29 වන කඩවසම් පුතුට චරිතවත් රූමත් සුදුසු මනාලියක් සොයි. කුජ,​ සිකුරු එකම රාශියක සිටින මේෂ,​ සිංහ,​ ධනු සහිත කේන්දර විශේෂයි. 0112403744. s​a​n​j​e​e​w​a​@​u​s​c​a​r​g​o​f​s​.​c​o​m​
G147521

බස්නාහිර බොදු ගොවි වයස 48,​ පෞද්ගලික ආයතනයක විධායක රැකියාවක් ඇති වාහනයක් හිමි ධනු ලග්න බෙරණ නැකත. සියලු භේද නොසැලකේ. දික්කසාද වැන්දඹු සැලකේ. සාමාන්‍ය පවුලකින් සහකාරියක් සොයයි. දුරකථන අංකය සමග තමාම ලියන්න.
G147617

 

Comments