මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

කොළඹ 1991 අගෝස්තු උස 5' 5" බොදු ගොවි කළමනාකරණ උපාධිධාරී ව්‍යාපාරික ස්ථාන හිමි,​ දුසිරිතෙන් තොර තුලා ලග්නය,​ සුවණ නැකත හිමි පුතුට උගත් චරිතවත් රැකියාවක් නොකරන හෝ ගුරු වෘත්තියේ නියැලෙන පිනට දහමට ලැදි දියණියක සොයයි. f​g​e​e​t​h​m​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G147010

හොරණ සලාගම 1982/​09/​25 උපන් රජයේ සිවිල් දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකියාව නියුතු බාල පුතුට නිවසක් හිමි ගුණ යහපත් දියණියක් දෙමාපියෝ සොයති. කුජ 7 විශේෂයි. 0385686226.
G147244

05/​1971 සිංහ ලග්න හිමි දරු දෙදෙනෙකු සමග නීතියෙන් වෙන් වී සිටියි. ස්ථිර රැකියාවක් හා කොළඹ නගරයේ තුන් මහල් නිවසක් මා සතුය. ඉක්මන් විවාහයකට සුදුසු අයෙක් බලාපොරොත්තු වෙමි. 0112667244
G146914

 

Comments