ඡන්ද පොළ ආර­ක්ෂි­තයි මැ.කො. | සිළුමිණ

ඡන්ද පොළ ආර­ක්ෂි­තයි මැ.කො.

ගෝස්තු 5 වැනි­දාට ඡන්දය දීමට සියලු පහ­සු­කම් හා සෞඛ්‍ය ආර­ක්ෂාව සපයා ඇති බවත් මෙරට සෞඛ්‍ය ආර­ක්ෂිත ස්ථාන­යක් බවට ඡන්ද පොළ සකස් කරන බවත් මැති­ව­රණ කොමි­සන් සභාවේ සභා­පති මහින්ද දේශ­ප්‍රිය මහතා පව­සයි.

ඒ අනුව ඡන්දය දැමී­මට එන සෑම පුද්ග­ල‍ය­කුම විෂ­බීජ නාශක මිලි­ලී­ටර් 15 කින් තෙව­රක් විෂ­බීජ හර­ණ­යට ලක් කරන බවත් ඡන්ද­යට අදාළ ඡන්ද මධ්‍ය­ස්ථාන, උප­ක­රණ යනා­දිය කිහිප වරක් විෂ­බීජ හර­ණය කරන බවත් ඒ අනුව ඡන්දය දීමට පැමි­ණීම නිසා කොරෝනා රෝග­යෙන් තර්ජ­න­යක් ඇති­වී­මට කිසිම ඉඩක් නැති බවත් ‍මැතිව­රණ කොමි­සමේ සභා­ප­ති­ව­රයා කියයි. නාම යෝජනා දීමෙන් පසුව මොන පක්ෂයේ කුමන තරා­ති­රමේ පුද්ග­ල­යකු ඉල්ලා අස්වූ බව ප්‍රකාශ කළත් ඉන් වැඩක් වන්නේ නැති බවත් ඒ සියලු දෙනාගේ නම් නාම යෝජනා ඉදි­රි­පත් කළ පක්ෂයේ අපේ­ක්ෂක ලැයි­ස්තුවේ හා මැති­ව­ර­ණ­යට අදාළ ගැසට් පත්‍රයේ අන්ත­ර්ග­තව ඇති බවත් මහින්ද දේශ­ප්‍රිය මහතා කියයි.

Comments