හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානියාගෙන් දින 16ක් ප්‍රශ්න කරයි | සිළුමිණ

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානියාගෙන් දින 16ක් ප්‍රශ්න කරයි

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම විසින් වැඩිම කාලයක් සාක්ෂි ලබාගත් පුද්ගලයා ලෙස රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ප්‍රධානී ජ්‍යෙෂ්ඨ  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන පත්ව තිබේ.

ජනාධිපති ‍කොමිසම ඔහුගෙන් දින 16 ක් සාක්ෂි සටහන්කරගෙන ඇති අතර ඒ දිනකට පැය 08 කට වැඩි කාලයක් ප්‍රශ්න කරමිනි.

ඒ අනුව පැය 152 කට අධික කාලයක් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්නකර ප්‍රකාශ ලබාගෙන ඇත.

නිලන්ත ජයර්ධනගෙන් කෙරෙන ප්‍රශ්න කිරීමේ අවසන් නැති බවත් ඉදිරියේදී තවත් දින කිහිපයක්ම ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට සිදුවනු ඇති බවත් කොමිසමේ තොරතුරු පෙන්වා දෙයි.

ඊට පසු වැඩිම කාලයක් ප්‍රශ්න කර ඇත්තේ දින හතරක් පමණක් බව ජනාධිපති කොමිසමේ තොරතුරු අනාවරණය කළේය.

 

Comments