රවීගේ වරෙන්තු නියෝගය අත්හිටුවන්නැයි නියෝගයක් | සිළුමිණ

රවීගේ වරෙන්තු නියෝගය අත්හිටුවන්නැයි නියෝගයක්

බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රවී කරුණානායක ඇතුළු 07 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය දුන් වරෙන්තු නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවමින්, අභියාචනාධිකරණයෙන් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

Comments