ජින්තුපිටියේ පුද්ගලයාට කොරෝනා නැහැ | සිළුමිණ

ජින්තුපිටියේ පුද්ගලයාට කොරෝනා නැහැ

කොළඹ, ජින්තුපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ COVID-19 ආසාදිතයා පිළිබඳව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පැහැදිලි කිරීමක් කර තිබේ.

ඔවුන් නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ ආසාදිතයා ලෙස සැලකූ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් රෝහලේදී කළ PCR පරීක්ෂක 5ක ප්‍රතිඵල මත COVID-19 ආසාදිතයෙකු නොවන බවට තහවුරු වී ඇති බවය.

වඩාත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලෙස ඔහු ආශ්‍රය කළ පුද්ගලයින් 154 දෙනෙකුගේ ද PCR පරීක්ෂණ සිදුකර තිබේ.

ඔවුන් අතුරින් ද කිසිවෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව අදාළ නිවේදනයේ දැක්වේ.

Comments