රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව | සිළුමිණ

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව

  • 1931 වසරේදී  රාජ්‍ය උකස් බැංකුව ලෙස ඇරඹුණා
  • රාජ්‍ය උකස් බැංකුව, කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික ණය සංස්ථාව ඒකාබද්ධ කරමින් 1975 අංක 13 දරණ පනතින් රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව ස්ථාපිත කෙරුණි
  • දිවයින පුරා තෝරා ගත් ප්‍රධාන නගර 25ක ශාඛාවන් ස්ථාපිතයි
  • රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස මැදිහත් වන්නට ලැබීමත් විශාල කීර්තියක්
  • ජාතියේ නිවාස බැංකුව ලෙස ජනතාවගේ පිළිගැනීමට ලක් වුණ මෙහි නිවාස ණය ලබාදීම ප්‍රමුඛතම කටයුත්තයි

 

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව මෙරට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනස් මඟක් ගත් රාජ්‍ය බැංකුවකි. 1931 වසරේදී රාජ්‍ය උකස් බැංකුව ලෙස එය ආරම්භ වූ අතර එවකට එය පිළිගැණුනේ මෙරට ප්‍රථම රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ලෙසයි. 1943 වසරේදී කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික ණය සංස්ථාව ලෙස තවත් රාජ්‍ය ආයතනයක් ස්ථාපිත වූ අතර රාජ්‍ය උකස් බැංකුව හා ඒ කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික ණය සංස්ථාව ඒකාබද්ධ කරමින් 1975 අංක 13 දරණ පණතේ විධි විධාන වලට අනුව රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව පිහිටුවන ලදී.

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව මෙරට තුළ ක්‍රියාත්මක අනෙකුත් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු අතරින් වෙනස් මඟක් ගත් බැංකුවක් ලෙස හැඳින්වෙන ප්‍රධාන කාරණා අතර වැදගත්ම කරුණක් වන්නේ, එය කාලයක් පුරා විශේෂිත නිවාස බැංකුවක් ලෙස ජනතාවගේ ආදරය හා ගෞරවය දිනා ගෙන තිබීමයි.

ඒ නිසාම එය ජාතියේ නිවාස බැංකුව ලෙසද ජනතාවගේ පිළිගැනීමට ලක් විය. නිවාස ඉදි කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාර්යන් සඳහා වැඩිම ණය ප්‍රමාණයක් ලබා දුන් රජයේ බැංකු අතර රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව පෙරමුණ ගෙන සිටියි.

නිවාස ණය ලබාදීම ප්‍රමුඛතම කටයුත්ත වුවද මේ වන විට රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට විශාල රුකුලක් ලබා දෙමින් කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත හා ධීවර යන ක්ෂේත්‍ර සඳහාද මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව මේ වන විට සමත්කම් දක්වා තිබේ. කෙසේ වුවත් ස්වකීය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට මාහැඟි බැංකු හා මූල්‍ය සේවා රැසක්ම රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව හඳුන්වා දී තිබේ. "පහන් පියස" නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය, "සුමිතුරු" පුද්ගලික ණය,"කප්තුර" ස්ථාවර තැන්පතු,"පිදුම"-සැදෑ දිවිය පුබුදන ස්ථාවර ගිණුම,"සරණි" හා "මුතු සිනා" ළමා ඉතුරුම් ගිණුම්,"ශ්‍රම අභිමානී" අර්ථසාධක අරමුදල් නිවාස ණය සැලසුම හා "SMIB Auto Chance" රථ වාහන ණය සැලසුම වැනි නිවාස ණය සැලසුම්, ඉතුරුම් හා ස්ථාවර තැන්පතු, රථ වාහන ණය සැලසුම් ආදී එම බැංකු හා මූල්‍ය සේවා සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ආකර්ෂණය හා පිළිගැනීම ඉහළින්ම හිමි වී තිබීම විශේෂයෙන් සදහන් කළ යුතු කාරණාවක් වේ.

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව විසින් හඳුන්වා දී ඇති ඉතුරුම් ගිණුම් මෙන්ම ස්ථාවර තැන්පතු සමග සම්බන්ධව සිය මුදල් ඉතිරි කිරීමටද ගනුදෙනුකරුවන් උනන්දු වන අතර, ඒ සඳහා බලපා ඇති ප්‍රධානතම හේතුව වී ඇත්තේ එම ඉතුරුම් හා ස්ථාවර තැන්පතු ඉතාම ආරක්ෂිත වීමත් එම තැන්පතු සඳහා ලබා දෙන ඉතාම සුවිශේෂී, ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාත නිසා එම තැන්පතු ප්‍රමාණාත්මක ලෙස වර්ධනය කර ගැනීමට එකී ගනුදෙනුකරුවන්ට හැකි වීමත් නිසාය.

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය කොළඹ 03,කොල්ලුපිටිය ප්‍රධාන මංසන්ධිය අසලම පිහිටා ඇති අතර දිවයින පුරා තෝරා ගත් ප්‍රධාන නගරයන් 25ක එහි ශාඛා ද මේ වන විටත් ස්ථාපිත කර ඇත. එමෙන්ම රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව තම ගනුදෙනුකරුවන් වෙත වඩාත් ඵලදායී මෙන්ම කාර්යක්ෂම, නවීන බැංකු සේවාවක් ලබාදීම අරමුණු කර ගනිමින් සිය බැංකු කටයුතු සඳහා නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද හඳුන්වා දීමටද කටයුතු කරමින් සිටියි.

කෙසේ වුවත් මේ වන විටත් 1922 දුරකථන අංකය ඔස්සේ රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව සමඟ සම්බන්ධව එහි සේවා පිළිබඳව දැනුවත් වීමේ අවස්ථාව ජනතාවට ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳහාද ජනතාවගේ ඉහළම ප්‍රතිචාරයක් හිමි වී තිබේ.

මේ වන විට රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙස එම බැංකුව ජනතාව අතරට යන නව ගමනට නායකත්වය ලබා දෙන්නේ ප්‍රවීණ ආර්ථික විශ්ලේෂකයකු මෙන්ම මීට පෙර ලංකා බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙසද කටයුතු කළ ආචාර්ය උදය ශ්‍රී කාරියවසම් මහතායි.

ඊට අමතරව බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කළ තවත් සුවිශේෂී බැංකුකරුවකු වන ඩබ්. එම්. දයාසිංහ මහතා බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරවරයා ලෙස කටයුතු කරන අතර 400 දෙනෙකුගෙන් පමණ සමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක්ද එහි දියුණුව හා උන්නතිය වෙනුවෙන් කැප වී සිටියි.

-----------------------

ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාව ඉහළ නැංවීම රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ අරමුණයි

- ආචාර්ය උදයශ්‍රී කාරියවසම්

සභාපති රාජ්‍ය උකස් හා

ආයෝජන බැංකුව (SMIB)

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව පසුගිය දශක කීපය පුරාම ජනතාවගේ නිවාස ණය අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සදහා ලොකු මහන්සියක් ගත් ඒ වගේම ඒ වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කරපු රාජ්‍ය බැංකුවක්. මේ වන විට අප බැංකුව මගින් නිවාස හා පුද්ගලික ණය ලබා ගත් විශාල පිරිසක් සිටිනවා.

 

බැංකුවක් ලෙස එම ණය මුදල් ලබා දීමේදී සියයට සීයක්ම ඒ සඳහා අප යොදා ගත්තේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේම තැන්පතු මුදලුයි. අපි නිවාස හදන්න ණය දෙනවා වගේම වෙනත් රැකියා කරන හා වෙනත් ආදායම් ලබන අයටත් පුද්ගලික ණය ලබා දෙනවා. නිවාස මිලදී ගන්නත් අපි ණය දෙනවා. පදිංචියට නිවසක් හදන්නට පමණක් නෙමෙයි; කුලියට දීමට ඒ හරහා යම්කිසි ආදායමක් උපයන්නට නිවසක් හදන්නත් රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව ණය ලබා දෙනවා.

හැමවිටම රටට හා ජනතාවට වගකියන වගකිවයුතු රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස අපගේ රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව මේ වන විට තවත් අලුත් එමෙන්ම වැඩදායී සුවිශේෂ ව්‍යාපෘතියකට යොමු වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ "රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම" ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව උසස් පෙළ සමත් සියලුම දරුදැරියන් සඳහා උපාධි පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කිරීමට ඇති හැකියාව හා අවස්ථාව පුළුල් කරමින්, ඉදිරි කාලය තුළ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමුවන ශිෂ්‍ය පිරිස ප්‍රමාණාත්මක ලෙස වර්ධනය කිරීම සඳහා එම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට අවශ්‍ය නේවාසිකාගාර පරිශ්‍ර ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ආයෝජකයන් සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැලසීම එම සුවිශේෂී ව්‍යාපෘතියයි.

විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්නට රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස ඒ අයුරින් හෝ මැදිහත් වන්නට ලැබීමත් අප ලැබූ ලොකු ගෞරවයක්. ඒ අනුව මෙරට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමුවන දරු දැරියන් වෙනුවෙන් සෞඛාරක්ෂිත මෙන්ම අංග සම්පූර්ණ, ප්‍රමිතියෙන් යුත් නේවාසිකාගාර පරිශ්‍ර ඉදි කිරීම සදහා ඉදිරියේදී අප එම ව්‍යාපෘතිය මෙහෙයවනවා.

මේ කාර්යය ලංකාවේ සෑම පළාතකටම අදාළ වන පරිදි අප සැලසුම් කරනවා.

ඒ වගේම කොවිඩ් 19 නව කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය නිසා අඩපණ වුණු හා පවත්වා ගෙන යෑමේ අසීරුතාවන්ට මුහුණ දී සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට වගේම ස්වයං රැකියා කරන පිරිස් සඳහාත් 4% ක සහන පොලීයක් යටතේ කාරක ප්‍රාග්ධන ණය ලබා දීමටද අප කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මේ වන විටත් එම වැඩපිළිවල ක්‍රියාත්මකයි. මෙම ණය මුදල් ඉල්ලුම් කරන ව්‍යවසායකයන්ගේ ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව බලා ප්‍රමාදයකින් තොරව එම ණය මුදල් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා.

ඊට අමතරව විවිධ ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරන ව්‍යාපාර හා ව්‍යාපාරිකයන් සඳහාත් පවතින පොලි අනුපාත යටතේ අපි ණය මුදල් ලබා දෙනවා. තවද ගෞරවනීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වන විශ්‍රාමික ප්‍රජාව සඳහාත් ණය ලබා දීමේ වැඩසටහන් රැසක්ම අපගේ බැංකුව මගින් දැනටද ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා.

ඒ වගේම අපි ලබන වසරේ මාර්තු වන විට අපගේ බැංකු කටයුතු තවදුරටත් පුළුල් කරමින් එම බැංකු හා මූල්‍ය කටයුතු සදහා නවීන තාක්ෂණය උපරිම ආකාරයෙන් යොදා ගැනීමටද මේ වන විටත් සැලසුම් සකස් කරමින් පවතිනවා. එසේම විවිධ ණය යෝජනා ක්‍රම ඔස්සේ නිවාස හා ව්‍යාපාර ණය ප්‍රතිලාභීන් වන අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මූල්‍ය සාක්ෂරතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වන වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපගේ බැංකුව ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ඇත.

 

 

 

Comments