දරුවන්ට නව ලොවක් තනන කාගිල්ස් | සිළුමිණ

දරුවන්ට නව ලොවක් තනන කාගිල්ස්

කාගිල්ස් පදනම විසින්, පෙර පාසල් වයසේ පසුවන දරුවන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රාථමික කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට සහ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ අවස්ථාව ලබාදීම සහ විද්‍යාව, තාක්‍ෂණය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, කලාව සහ ගණිතය (STEAM) යන විෂයන්හි මූලික සංකල්ප හඳුන්වා දීම සඳහා, මුල් ළමාවියේ අධ්‍යාපන (ECE) වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. ළමයින්හට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට සහ STEAM කුසලතා ලබා ගැනීමට පූර්ව ආරම්භයක් ලබා දුන් විට, ශ්‍රී ලංකාවේ ඊළඟ පරම්පරාවට ඕනෑම ජාත්‍යන්තර පරිසරයක් තුළ ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතු පුද්ගලයන් ලෙස, නායකත්වය දීමට හා තරඟ කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව කාගිල්ස් විශ්වාස කරයි.

ළමයින්ගේ වර්ධනයට ගැළපෙන ආකාරයට, සාම්ප්‍රදායික පන්ති කාමර ඉගෙනුම් ක්‍රම සහ ඩිජිටල් තාක්‍ෂණය ඒකාබද්ධ කොට ළමයින්ට වැඩීමට හා සාර්ථක විය හැකි ඉගෙනුම් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සකසා ඇති මෙම වැඩසටහන, මිශ්‍ර ඉගෙනුම් ක්‍රමයක් (blended learning ) වේ.

වසර දෙකක කාලයක් තුළ, මෙම වැඩසටහන මඟින් වර්ණ, සංඛ්‍යා සහ හැඩතල වල පටන් සොබාදහම සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුරුදු දක්වා තේමාත්මක ක්ෂේත්‍ර 19 ක් වෙත දරුවා හඳුන්වා දෙයි. විෂය මාලාව ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ වන පරිදි පරීක්‍ෂා කර ඇති අතර, පළාත් මට්ටමින් ඉගෙනුම් මාර්ගෝපදේශ සපුරාලීම සඳහාද හැඩගස්වා ඇත.

සාක්ෂරතාව සහ භාෂා අධ්‍යාපනය, සංවර්ධන මනෝවිද්‍යාව, වෙනත් භාෂා කථිකයන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම, මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපනය, විශේෂ අධ්‍යාපනය, ඉංග්‍රීසි වාග් විද්‍යාව සහ සාහිත්‍යය ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍ර රැසක් නියෝජනය කරන, ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති විද්වතුන්ගෙන් සැදුම්ලත්, ගෝලීය උපදේශක මණ්ඩලයක් විසින් එය සමාලෝචනය කරනු ලැබේ.

නිර්වචනය කරන ලද ඉගෙනුම් ප්‍රතිඵලවල සහ ගුරුවරුන් සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහාය වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධව අන්තර්ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාකාරී උපකරණ හරහා දරුවාගේ ප්‍රගතිය අධීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ සලසා දීම, මෙම වැඩසටහනෙහි වැදගත් අංග වේ.

මෙම වැඩසටහන දැනට බස්නාහිර පළාතේ තෝරාගත් පෙර පාසල්වල නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරේ. කාගිල්ස් පදනමේ අභිප්‍රාය වනුයේ මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුළුල් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන්, අනාගතයේදී බොහෝ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීමයි. කාගිල්ස් වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් www.cargillsceylon.com/initiatives/cargillsfoundation වැඩි විස්තර දැන ගත හැකිය

Comments