සාමාන්‍ සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ඉංග්‍රීසි කථාව දහස් ගණනක් අති සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබූ පහසු International method * කියවීම * ලිවීම * ඇසීම ඇතුළත් කාලය මාස 6/​4. Suitable for all who Want to Make their English great or greater to reduce work stress. වයස් බේදයක් නැත. කුඩා කණ්ඩායම් /​ තනි පංති,​ රහස්‍ය භාවය සුරැකේ. කොළඹ,​ ගම්පහ,​ කඩුවෙල,​ මීගමුව,​ නාවල,​ මිනුවන්ගොඩ Well experienced qualified teacher PALITHA JAYASINGHE English Teacher's Certificate Ministry of Education B.A. (English) ටෙලි. 0771671136 /​ 0710104703.
021806

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත /​ පුනරීක්ෂණ,​ තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති,​ ගම්පහ,​ කැලණිය,​ කිරිබත්ගොඩ,​ කඩවත,​ බියගම කොළඹ අවට ආදර්ශ හා පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු පටිපාටිය සමග සාකච්ඡාව. මධුෂාන් ගනේගෙදර BSc,​ MSc (R). 077-4704833.
028735

උ/​පෙළ - සා/​පෙළ ගණිතය /​ භෞතික විද්‍යාව - නව්‍ය තාක්‍ෂණික ක්‍රම වේද,​ නිවසට පැමිණේ. පළපුරුදු ගුරුවරයකු විසින්. (ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය) - රන්ජන් ප්‍රනාන්දු,​ Bsc /​ MSC - 0777-575679 (කේම්බ්‍රිජ් /​ එඩෙක්සෙල් /​ දේශීය විෂය නිර්දේශ).
033916

IELTS TOEFL SAT GRE GMAT OET FCE O/​L,​ A/​L Literature Edxcel Cambridge Igcse පුද්ගලිකව ඉගැන්වීම. සේන හග්ගල්ල,​ 31,​ ජනතා පාර,​ වත්තේගෙදර,​ මහරගම.0714733689,​ 0775558590
030048

 

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

රැකියා සහිත කාන්තාවන් සඳහා සියලුම පහසුකම් සහිත කාමර කුලියට දීමට තිබේ. 0775386398,​ 0112820873.
031299

Comments