නිවාස සහ ඉඩම් | සිළුමිණ

නිවාස සහ ඉඩම්

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් / උපකරණ

සියලුම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සමග කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් දැමීම වර්ග අඩිය 490/​- ගොඩනැගිලි සහ නිවාස ඉදිකිරීම් බාරගැනේ. සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ සිදු කෙරේ. H.P. කන්ස්ට්‍රැක්සන්ස්,​ පොල්ගස්ඕවිට. දු.ක. 072-5337562,​ 075-6206185,​ 072-7108673
030462

 

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

නුගේගොඩ චැපල් ලේන් නො 18 ප. 11.2 ඉඩමක් සියලු පහසුකම් සහිත විකිණීමට ඇත.071-5555507.
033690

පිටකෝට්ටේ තලවතුගොඩ පාරේ බර්ඩ්පාර්ක් කෝනර්හි පර්චස් 13.5 හෝ 6.5/​7.00 කැබලි 30/​65 බර්ඩ්පාර්ක් කෝනර්. 077-3480414,​ a​s​e​l​a​.​s​u​m​a​n​a​s​u​r​i​y​a​1​2​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
033672

මාලබේ නගරයට නුදුරින් මිල්ලගහවත්ත පාරේ සියලු පහසුකම් සහිත පර්චස් 9.60 අගනා ඉඩම විකිණීමට තිබේ. ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 400. පර්චසය ලක්ෂ 12. ටෙලිෆෝන් : 0777422632.
033644

 

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කඳාන පුබුදුගම පර්. 195 ඉඩම විකිණීමට ඇත. 011-4914512.
032569

කඳාන සිට කිලෝ මීටර් 03 ක් දුරින් කොස්පැලෑන දූව පාරෙන් ලක්‍ෂ 85 කට අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට ඇත. විමසීම් 0770898153.
030924

 

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

කළුතර බොලොස්සගම අක්කර 1 1/​2 ක අගනා රබර් ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ. පර්චසයක් රු. 22,​000 යි. විමසන්න. 0714217820,​ 034-2224998.
033297

 

ගේදොර ඉඩකඩම් විකිණීමට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය 

දංකොටුව හාල්දඬුවන පොන්සේකා මාවතේ පර්. 30 තැනිතලා ඉඩම විකිණීමට. ගාමිණී රනසිංහ. 071-6225710.
033323

 

ගේදොර ඉඩකඩම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කුලියට / බද්දට

අරංගල - මාලබේ මහරගම බස් මාර්ගයට නුදුරින් කාමර 2 බාත්රූම් 2 සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කළ නිවස කුලියට. රු. 25,​000/​-. 0761228218,​ 0766808218.
033535

බොරලැස්ගමුව දෙහිවල පාරේ නිවසක පහසුකම් සහිත උඩු මහල වැදගත් යුවලකට කුලියට දීමට තිබේ. 0770158144,​ 0778041746.
033313

Comments