උතුරේ දෙමළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ළෙන්ගතුකම | සිළුමිණ

උතුරේ දෙමළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ළෙන්ගතුකම

සිය දශක 5ක දේශපාලන ජීවිතය තුළ මාධ්‍යවේදීන් සමඟ සමීපව කටයුතු කළ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂයන් ඉකුත් ජූලි 1 වැනිදා දෙමළ මාධ්‍යවේදීන් හමු විය. මෙහි වම්පස ජායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ යාපනයේ සිට ප්‍රකාශයට පත් කරන උදයන් දිනපතා පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ තංගරාජා ප්‍රභාකරන් විසින් උතුරේ මාධ්‍යවේදීන්ගේ ළෙන්ගතුකම පළ කරමින් අගමැතිවරයාට කර්තකොළොම්බන් අඹ බන්දේසියක් පිරි නැමූ අයුරුයි. දකුණු පස ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ තමාට පිරිනැමූ අඹ ආහාරයට ගැනීමට අගමැතිවරයා සූදානම් වූ අයුරුය.

කර්තකොළොම්බන් අඹ යාපනය ඇතුළු වියළි කලාපීය ප්‍රදේශවල සරුවට වැවෙන පලතුරකි. හොරණ පලතුරු භෝග පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පවසන පරිදි හෙක්ටයාර් එකකින් වසරකට අඹ කිලෝ 15,000ක අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.

Comments