වරාය සේවකයින් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක | සිළුමිණ

වරාය සේවකයින් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක

කොළඹ වරාය සේවකයින් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

වරාය අධිකාරියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ සභාපති ප්‍රසන්න කළුතරගේ සඳහන් කළේ, සියලු වෘත්තීය සමිති අද දහවල් රැස් වී ගත් තීන්දුවකට අනුව එලෙස වැඩවර්ජනයේ නිරත වන බවයි.

වරාය සේවකයින් 3 දෙනෙකු ඊයේ දොඹකරයක් මත නැඟ විරෝධතාවක් ආරම්භ කර කලේය.

ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ, අලුතින් ගෙන්වූ ගැන්ට්‍රි දොඹකර, කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තයේ සවිකරන ලෙසයි.

අදාළ සේවකයින් තිදෙනා ජයබහාලුම් පර්යන්තයේ දොඹකරයක් මත නැග මෙලෙස තවදුරටත් විරෝධතාවේ නිරත වෙයි.

 

 

Comments