73 හැවිරිදි හිමිනමක් ඝාතනය කෙරේ | Page 2 | සිළුමිණ

73 හැවිරිදි හිමිනමක් ඝාතනය කෙරේ

කොස්ගොඩ, මහඉඳුරුව ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක ආවාස ගෙය තුළදී 73 හැවිරිදි හිමිනමක් ඝාතනය කර ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.

Comments