මහජන බැංකුවේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි රංජිත් කොඩිතුවක්කු | සිළුමිණ

මහජන බැංකුවේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි රංජිත් කොඩිතුවක්කු

මහජන බැංකුවේ නව ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි/ සාමාන්‍යාධිකාරි ලෙස රංජිත් කොඩිතුවක්කු ජූනි මස 19 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පත්කර ඇත. මහජන බැංකුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (වාණිජ බැංකුකරණ සහ ඩිජිටල්කරණ) ලෙස කටයුතු කළ කොඩිතුවක්කු මෙම තනතුරට පත්වූයේ එතෙක් වැඩබලන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී/ සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස කටයුතු කළ බොනිෆස් සිල්වා විශ්‍රාම යාමෙන් අනතුරුවය.

දශක හතරකට ආසන්න කාලයක් මුළුල්ලේ පුළුල් පරාසයක පැතිරුණු ක්ෂේත්‍ රැසක හසළ අත්දැකීම් රැසක් ඇති ඔහුගේ අත්දැකීම් පුද්ගල කේන්ද්‍රිය බැංකුකරණය, වාණිජ බැංකුකරණය, ආයතනික බැංකුකරණය, අක්වෙරළ බැංකුකරණය, ශාඛා බැංකුකරණය, ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ව්‍යාපෘති අරමුදල් සම්පාදනය, අයකිරීම් සහ ඩිජිටල්කරණය ආදි ක්ෂේත්‍ර රැසක් පුරා විහිදේ. ඔහු පීපල්ස් ඉන්ෂුවරන්ස් පීඑල්සී, සී/ස ලංකා එලායන්ස් මූල්‍ය සමාගම(බංග්ලාදේශය), ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවල සී/ස ලංකා මූල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන් (ගරන්ටි) ලිමිටඩ්, ශ්‍රී ලංකාවේ ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙසත්, ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය සේවා කාර්යංශයේ විකල්ප අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙසත් කටයුතු කරයි.

Comments