පෞද්ගලික මැතිවරණ කාර්යාල බැහැ | සිළුමිණ

පෞද්ගලික මැතිවරණ කාර්යාල බැහැ

මහ මැතිවරණයේදී කිසිදු අපේක්ෂකයකුට පෞද්ගලික මැතිවරණ කාර්යාල පවත්වා ගෙන යා නොහැකි බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් රත්නායක පවසයි. මැතිවරණයට තරග කරන දේශපාලන පක්ෂ සඳහා දිස්ත්‍රික්ක හා ආසන මට්ටමින් එක් කාර්යාලයක් බැඟින්ද, ඡන්ද පොළකට එක් කාර්යාලයක් බැගින්ද පිහිටුවිය හැකි බව ඔහු කීය.

ස්වාධීන කණ්ඩායම් සඳහා ද එම නීතිය එලෙසම වලංගු වන බවද කොමසාරිස්වරයා අවධාරණය කෙළේය. මැතිවරණය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස්වලට මුල් තැන දෙමින් පවත්වන බවද ඊට සෑම දේශපාලන පක්ෂයකම හා මැතිවරණයට තරග කරන ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල සහාය ලබා දෙන ලෙසද කොමිසම ඉල්ලා සිටී.

අගෝස්තු 5 වැනිදා මැතිවරණය පැවැත්වුණද ඡන්ද ගණන් කිරීම අගෝස්තු මස 6 වැනිදා සිදු කරන බව කොමිසම පවසයි.

Comments