ලාෆ්ස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක ලෙස පියදාස කුඩාබාලගේ පත් වේ | සිළුමිණ

ලාෆ්ස් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක ලෙස පියදාස කුඩාබාලගේ පත් වේ

ලාෆ්ස් සමාගමේහි සමූහ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තනතුර සඳහා පියදාස කුඩාබාලගේ මහතා පත් වූ බව සමාගම නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව මැයි 21 වෙනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි LAUGFS Holdings Limited සහ සමාගමේ අනු සමාගම්වල මෙහෙයුම් කටයුතු කුඩාබාලගේ මහතා අධීක්ෂණය කරනු ඇත.

කුඩාබාලගේ මහතාගේ පත්වීම 1995 වසරේ දී ආරම්භ කළ ලාෆ්ස් සමාගමේ 25 වෙනි සංවත්සරයට සමගාමීව සිදුවිය.

වතු කළමනාකරණය, රක්ෂණය, බැංකු සහ මූල්‍ය, සංචාරක සහ හෝටල්, බලශක්ති සහ කාර්මික නිෂ්පාදන ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කළ ප්‍රධාන පෙළේ රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාර සමූහයක වසර 35 කට අධික පරිපූර්ණ වෘත්තීය පළපුරුද්දක් කුඩාබාලගේ මහතාට හිමිය. ඩබ්ලියු. කේ. එච්. වෑගපිටිය සහ තිලක් ද සිල්වා පිළිවෙලින් ලාෆ්ස් සමාගමේ විධායක සභාපති සහ විධායක නියෝජ්‍ය සභාපති වශයෙන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Comments