තලගල මංගලාරාමයේ මානුෂීය සත්කාරය | සිළුමිණ

තලගල මංගලාරාමයේ මානුෂීය සත්කාරය

තලගල ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ පදනම සහ මංගලාරාම විහාරස්ථානය මගින් කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් විපතට පත් සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් ආදී සියලු ජාතීන්ට අයත්; බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, හින්දු සහ ඉස්ලාම් ආගමික පවුල්වල අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව සඳහා කිසිදු වාර්ගික හා ආගමික විශේෂත්වයකින් තොර ව වියළි ආහාර පරිත්‍යාග කීරීමේ පුණ්‍ය කර්මයක් සංවිධානය කරන ලදී.

මේ අනුව පියවර හතරක දී තලගල ප්‍රදේශය හා තදාශ්‍රිත ගම්මාන 30ක ජීවත් වන පවුල් 1200ක් වෙත රුපියල් 1000කට වැඩි වටිනාකමක් සහිත වියළි ආහාර මලු පරිත්‍යාග කිරීම ඉතා සාර්ථක ව සිදු කරන ලදී. මේ සත්කාර්යය සංවිධානය කිරීමේ දී සහයෝගය ලබා දුන් පින්වත් සියලු දෙනාට තලගල සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්සේ පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වක ස්තුතිය පළ කර සිටිති.

Comments