රුක් වගාව සංවර්ධනය කිරීමට Maxxis ටයර් එක්‌ෙවයි | සිළුමිණ

රුක් වගාව සංවර්ධනය කිරීමට Maxxis ටයර් එක්‌ෙවයි

ඡායාරූපයේ වමේ සිට ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා පාබල අධ්‍යක්ෂ සහ ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තු අධිපති මේජර් ජෙනරාල් මනෝජ් මුදන්නායක, මධ්‍යස්ථාන සේනා විධායක බ්‍රිගේඩියර් අජිත් පල්ලාවල, සුනිල් ෆොන්සේකා(කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ටයර් හවුස් සමූහ), ප්‍රධාන අරාධිතයා වන ප්‍රවීණ රංගධර ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය මහත්වරු

 ශ්‍රී ලංකාවාසී සියලු දෙනාගේ අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා සහ මතු පරපුර සඳහා දෙනු ලබන දායාදයක් ලෙසට ජීවයේ පැවැත්මට අතිශයින් වැදගත් ජීව ඔක්සිජන් වායුව නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය රුක් වගාව සංවර්ධනය කිරීම අපගේ වගකීමක් ලෙස සලකා ඉහත ව්‍යාපෘතියේ දෙවන පියවර සී/ස ටයර් හවුස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ Maxxis ටයර් සන්නාමය යටතේ අඹේපුස්ස සිංහ රෙජිමේන්තුවේ යුද හමුදා පරිශ්‍රය දියත් කරන ලදී.

 

Comments