කොමර්ෂල් බැංකු‌ෙවන් රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් | සිළුමිණ

කොමර්ෂල් බැංකු‌ෙවන් රුක් රෝපණ වැඩසටහනක්

කොමර්ෂල් බැංකුවේ සියවස් සැමරුම නිමිත්තෙන් මහනුවර නගරයේදී බැංකුව පසුගියදා රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් සිදුකරන ලදී. මහනුවර ඊ.එල්. සේනානායක වීදිය දිගේ මෙම රුක් රෝපණ වැඩසටහන සිදුකළ අතර මෙය මහනුවර මහ නගර සභාව, පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමග එක්ව සංවිධානය කර තිබුණි. මෙම වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස බැංකුව විසින් නගරයේ රජයේ පාසැල් වලට පැල බෙදා දීමක්ද සිදු කළේය. මෙම අවස්ථාවට කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරී, සනත් මනතුංග මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුද්ගලික බැංකු කටයුතු සැන්ඩ‍්‍රා වල්ගම මහත්මිය පිරිසක් සහභාගී විය. කොමර්ෂල් බැංකුවේ ප‍්‍රධාන මෙහෙයුම් නිළධාරී, සනත් මනතුංග, මහනුවර නගරාධිපති කේසර සේනානායක, බැංකුවේ කළාපීය කළමනාකරු - මධ්‍යම කළාපය සනෙත් ජයසුන්දර පැල රෝපණය කරන ආකාරය. වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ කොමර්ෂල් බැංකුවේ මධ්‍යම පළාතේ ශාඛාවල කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්(පහළ).

Comments