‘සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත’ගෙවතු ලක්ෂ 10ක් අස්වද්දයි | සිළුමිණ

‘සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත’ගෙවතු ලක්ෂ 10ක් අස්වද්දයි

ඉදිරියේදි රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සදහා මෙරට ගෙවතු ලක්ෂ දහයක් අස්වැද්දීම පිණිස ‘සෞභාගා ගෙවත්ත‘ වගා සංාරාම වැඩ පිළිවෙළ මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව සෑම පවුලකටම පැළ තුනකින් සහ බීජ ඇට වර්ග 5ක් නොමිලේ ලබාදෙන අතර ඊට අමතරව ගෙවතු වගාව සදහා ඉල්ලුම් කරන බීජ හා පැළ වර්ගත්, පොහොරත් නොමිලේ ලබා දීමට කෘෂි කර්ම වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන අමාතංශය කටයුතු කරයි. මෙහිදි විශේෂයෙන් දැනට පිටරටින් ගෙන්වන නමුත් මෙහි වැවිය හැකි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා ගතහැකි බෝග කෙරෙහි වැඩි අවධානය යොමු කෙරේ.

මේ වගා සංගාමය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබේ ගමේ කෘෂි කර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාන සහකාර නිලධාරීන්ගෙන් ලබා ගතහැකිය.

 

Comments