විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාර්යවරියක හා සමාජ සේවිකාවක වූ කුසුමා විජයසිංහ මාතාවගේ ජන්ම ශත සංවත්සරය | සිළුමිණ

විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාර්යවරියක හා සමාජ සේවිකාවක වූ කුසුමා විජයසිංහ මාතාවගේ ජන්ම ශත සංවත්සරය

අතුරුගිරියේ පදිංචි විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාර්යවරියක හා සමාජ සේවිකාවක වූ කුසුමා විජයසිංහ මාතාවගේ ජන්ම ශත සංවත්සරය නිමිත්තෙන් එතුමියගේ දූ දරුවන් විසින් සංවිධානය කරන ලද චාම් උපන්දින උත්සවයක් හා සාංඝික දානමය පිංකමක් අතුරුගිරියේ පිහිටි ඇගේ නිවසේ දී පැවැත්විණි.

විජයසිංහ මහත්මියගේ පුතුන් වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි උදය ගෝවින්න හා තිස්ස ගෝවින්න සහ මෙරට සිටින නීතා ගෝවින්න දියණිය. දානමය පිංකමට සහභාගී වී සිටි අයුරු. සියවෙනි උපන්දිනය සැමරූ විජයසිංහ මාතාව ද මෙහි සිටී.

 

Comments