රජයේ සහන දීමනා ලක්ෂ 26කට ගෙවා අවසන් | සිළුමිණ

රජයේ සහන දීමනා ලක්ෂ 26කට ගෙවා අවසන්

කොරෝනා වයිරසය පැතිරයාම වැළැක්වීමේ වැඩ පිළිවෙළ යටතේ ක්‍රියාත්මක සහන ලබාදීමේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ ඒ සඳහා තෝරා ගත් පවුල්  ලක්ෂ 54ක ජනයා ගෙන් පවුල් ලක්ෂ 26කට මේ වන විටත් සහන ලබා දී ඇත. ඉතිරි පවුල් ලක්ෂ 28ට සහන ලබාදීම ඉදිරි සිවු දින තුළදී නිමාවට පත් වේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වය යටතේ මේ වැඩ පිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වනුයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බළකායේ ප්‍රධානී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මෙහෙය වීමෙනි.

මෙම වැඩසටහන අනුව දැනට සමෘද්ධිලාභි පවුල් ලක්ෂ 16ක් සඳහා පමණක් රුපියල් දසලක්ෂ 7,650කට ආසන්න මුදලක් ලබා දී ඇතැයි සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධක්ෂ ජෙනරාල් බන්දුල තිලකසිරි මහතා පවසයි. ඒ අනුව සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂ 16ටම දැනට රුපියල් 5000 බැගින් ලබා දී අතර ඉතිරි රුපියල් පන්දාහ ගෙවීමද ඉදිරි දිනවලදී සිදු කැරේ. අරුණළු හා සහන පියවර යන මෙම ණය ලබාදීම සඳහා සමෘද්ධි බැංකු 1,073 ක සේවකයින් 25000ක් පමණ පසුගිය දිනවල කටයුතු කරනු ලැබීය.

මෙම රුපියල් දහදාහේ සහන ණය දීමනාව සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂ 24 කට ලැබෙන බවත් ඊට අමතරව මෙම සියලු පවුල්වලට ඉදිරි සතියේදී තවත් රුපියල් 5000ක සහනාධාර දීමනාවක් ලැබෙන බවද පැවසේ. මෙසේ රජයේ සහන ලැබෙන පිරිස 53,04,010කි. ඉන් ලක්ෂ 24ක් සමෘද්ධිලාභීන් සහ ඒ සඳහා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින අය වන අතර සෙසු පිරිස ආබාධ සහිත තැනැත්තන්, වකුගඩු රෝගීන්, වැඩිහිටි දීමනාව ලබන සහ වැඩිහිටි දීමනා අපේක්ෂාවෙන් පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින අය ඇතුළු විශේෂ සහන අවශ්‍ය කණ්ඩායම්වලට අයත් වේ.

Comments