රජයේ සහන දීමනාව වැඩිහිටියන්ගේ නිවසටම | සිළුමිණ

රජයේ සහන දීමනාව වැඩිහිටියන්ගේ නිවසටම

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට සමගාමීව රජය මඟින් ලක්ෂ 54ක ජනතාවට සහන ලබාදීම දැන් සාර්ථකව සිදු කෙරේ. බුලත්සිංහල ආසනයේ ගලහිටිය ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාසයේ පදිංචි බෝදියාබදුගේ යසෝහාමිට (84) හිමි රුපියල් පන්දහසක රජයේ සහන දීමනාව කොට්ඨාසයේ සමෘර්ධි සංවර්ධන නිලධාරීනී ජයන්තා සිරිවර්ධන විසින් යයෝහාමිගේ නිවසටම ගොස් ඇයට බාර දුන් අයුරුයි මේ.

(ඡායාරූපය නන්දන ශ්‍රී කෝට්ටෙගොඩ)

 

Comments