ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට තාවකාලික සීමා | සිළුමිණ

ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට තාවකාලික සීමා

ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන කාලය තුළ ඊට අදාල බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව සීමා කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි විනය හා කල්ක්‍රියා දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ පවසයි.

මෙලෙස තෝරාගත් පාර්ශව කිහිපයක් සඳහා පමණක් ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය.

Comments