කල දවස | සිළුමිණ

කල දවස

 අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙදෙන අයට උසස් ඉගෙ­නී­ම්ව­ලට බැඳී­මට සිදු වේ. විභා­ග­ව­ලින් දක්ෂතා දක්වයි. එසේම ගෙද­රදී හෝ පිට­තදී ආග­මික කට­යතු කෙරෙහි බැඳී කට­යුතු කරයි. වෘත්තීය කට­යුතු උදෙසා යම් යම් කෙටි ගම­න්ව­ලට යොමු වේ. පිට පළා­ත්වල අය හා සම්බන්ධ කරන ගනු­දෙ­නු­ව­ලින් ලාභ ප්‍රයෝ­ජන ලැබේ. උසස් ධර්ම ශාස්ත්‍ර­ව­ලට යොමු වේ.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී ස්ථාන­ගත වෙන­ස්කම් බල­පායි. ත්‍යාග­ශී­ලීය. මෙතෙක් කර­ගෙන ආ කට­යු­තු­ව­ලින් ඈත් වී ක්‍රියා කරයි. මිල මුදල් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යයි. විටෙක තමා බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට සාර්ථක ප්‍රති­ඵල උදා නොවේ. දේව භක්තිය වැඩි වේ. දෙවි­යන් කෙරෙහි භක්තිය වැඩි වනු ඇත. තමාගේ සමී­ප­ත­ම­යන්ට අපල පීඩා උව­දුරු මතු කළ හැකිය.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

බාධා අව­හි­රතා ඇතත් සිතට කයට සැප පහ­සුව උදා වේ. දේශ­පා­ලන වැඩ­ව­ලට සමා­ජීය වැඩ­ව­ලට ඉඩ සල­සා­ගනී. වෘත්තීය සහ රැකියා කට­යු­තු­වල දී බාධා ප්‍රමා­දතා ඇතත් සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. කලක සිට බලා­පො­රො­ත්තු­වෙන් සිටි කරුණු කීප­යක් ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගනී. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට වාසි ගෙන දේ. මූත්‍රා දෝෂ, ලේ දූශ්‍යා­බාධ, උෂ්ණා­ධික රෝගා­දි­යට ඉඩ පවතී.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

නිත­රම ගම­න්බි­ම­න්ව­ලට යොමු වීමෙන් තමාගේ වැඩ­ක­ට­යුතු නිසි­යා­කා­රව කර ගැනී­මට අප­හසු වේ. අන්‍ය­යන් සමඟ කට­යුතු කිරීමේ දී ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. කෙසේ වුවත් මහ­ජ­නයා සමඟ කරන කට­යු­තු­වල දී තර­මක් අවුල් සහ­ගත තත්ත්ව­යක් ඉස්මතු වේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා කාල­යත්, ධන­යත්, ශ්‍රම­යත් වැය වේ. 
 
ජය වර්ණය- ක්‍රීම් පාට, අංකය- 02, දිනය- සඳුදා
 

නැවතී තිබූ වැඩ­ක­ට­යුතු කිහි­ප­යක් ආරම්භ කරයි. නොයෙ­කුත් කට­යු­තු­ව­ලින් ලාභ ප්‍රයෝ­ජන ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට යහ­පත්ය. එසේම ඇඳුම් පැල­ඳුම් අලං­කාර වස්තු ලැබේ. තරුණ තරු­ණි­යන් අතර ප්‍රේම සම්බ­න්ධතා වර්ධ­නය වේ. කර­ගෙන යන කට­යුතු යහ­පත් වේ. සමා­ජීය දියු­ණු­වක් ලැබිය හැකිය. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. තන­තු­රු­ව­ලින් උසස් වේ.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 01, දිනය- ඉරිදා

 
 
 
 
 

අන්‍ය­යන් සමඟ කට­යුතු කිරී­මෙන් සැල­කි­ලි­මත් විය යුතුයි. තමාට නොගැ­ළ­පෙන අය සමඟ ආශ්‍රය කිරී­මෙන් වැළ­කිය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා ව්‍යාකූ­ලතා ඉස්මතු වේ. අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍රයේ යෙදී සිටින අයට බාධා අව­හි­රතා ඉස්මතු කළ හැකිය. ලද පම­ණින් සතුටු විය හැකි කාල­යකි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු යහ­පත්ය. සමා­ජීය සහ දේශ­පා­ලන වශ­යෙන් ශුභ­දා­ය­කයි. උද­ර­ගත පීඩා, හෘද­යගත පීඩා­දිය ගැන සැලකිලිමත් වන්න.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

කරන කියන කට­යු­තු­ව­ලින් ලභ ප්‍රයෝ­ජන ලැබුව ද අන්‍ය­යන් සමඟ කට­යුතු කිරීමේ දී   කල්ප­නා­කාරී වන්න. වචන පාවි­ච්චියේ දී ප්‍රවේ­සම් වන්න. මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභයි. විවිධ ක්ෂේත්‍ර­යන්ට යොමු වීමෙන් ආර්ථික වාසි ලබයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු යහ­පත්ය. ඥාතීන් සමඟ කට­යුතු කිරීමේ දී සැල­කි­ලි­මත් වන්න. සමා­ජීය සහ දේශ­පා­ලන කට­ය­තු­වල දී සැල­කි­ලි­මත් වන්න. ආග­මික අංශ­යට නැඹුරු වුවත් තද­බල ලෙස නොවේ. ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේ­සම් වන්න.                           

 ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

වෘත්තීය සහ රැකී­රක්ෂා කට­යු­තු­වල දී තර­මක් බුද්ධි­මත්ව සහ කල්ප­නා­කා­රීව වැඩ කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා. ව්‍යාකූ­ලතා මතු කළ හැකිය. ආර්ථික වශ­යෙන් යහ­පත්ය. තරුණ තරු­ණි­යන් අතර ප්‍රේම සම්බ­න්ධතා වර්ධ­නය වේ. අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්ත අයට අලුත් විෂය කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු වේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා කාල­යත්, ධන­යත්, ශ්‍රමත් වැය වේ. වැටීම්, තැළීම්, තුවාල, අත්, උර­හිස පීඩා­දි­යෙන් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

 වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී තර­මක් කල්ප­නා­කාරී වන්න. විටෙක ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට සාර්ථක නොවේ. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය පාල­නය කිරීම තර­මක් අසීරු වේ. අන­පේ­ක්ෂිත අන­තුරු පීඩා, තුවාල විපත් ආදි­යට ඉඩ පවතී. සැප පහ­සුව තර­මක් අඩු වේ. මිල මුදල් සම්බ­න්ධව ප්‍රවේ­සම් නොවු­ව­හොත් ණය තුරු­ස්වී­මට ඉඩ පවතී. දන්තා­බාධ, ඇස්වල දුර්ව­ලතා ඇති කළ හැක. වැටීම්, තැළීම්, තුවාල යනා­දි­යෙන් පරිස්­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

 මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභයි. ආර්ථික වාසි උදා කර­ගනී. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂ ද ඉහළ යයි. හිත­වත් අය සමග කට­යුතු කිරීමේ දී වඩාත් කල්ප­නා­කාරී වන්න. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී ප්‍රවේ­සම් වන්න. සමා­ජීය සහ දේශ­පා­ලන කට­යු­තු­වල දී සැල­කිය යුතු දියු­ණු­වක් ලබයි. උද­ර­ගත පීඩා, ලේ දූශ්‍යා­බා­ධ­යන්ට ඉඩ පවතී.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08, දිනය- සෙන­සු­රාදා

යම් ගැට­ලු­කාරී තත්ත්ව­යන්ට ඉඩ පවතී. එම නිසා කරන කියන හැම වැඩ කට­යු­ත්ත­ක­දීම කල්ප­නා­කා­රීව ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා මතු කළ හැකිය. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීමෙන් ආර්ථික ලාභ ලබයි. ආදා­යම් ලැබු­ණද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී සැලකිලිමත් වන්න. සම­ඟිය සමා­දා­න­යට බාධා ඇත. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දී කල්ප­නා­කාරී වන්න.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08, දිනය- සෙන­සු­රාදා

වෘත්තීය සහ රැකියා කට­යු­තු­වල දී වැඩ­ක­ට­යුතු අධික වීමෙන් තර­මක් අහි­ත­කර තත්ත්ව­යක් උදා කළ හැකිය. මිල මුදල් කට­යුතු යහ­පත වුවත් හදි­සියේ පැන නඟින සිද්ධීන් තුළ විය­දම් අධික වේ. ගෙද­ර­දො­ර­ ක­ට­යු­තු­වල දී සාමය සතු­ටට විටින් විට බාධා එල්ල වේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි අව­ධා­න­යෙන් පසු­විය යුතුයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන සැලකිලිමත් වන්න.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

 

 

 
 
 
 

Comments