නවසීලන්තය හදිසිි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත්කරයි | සිළුමිණ

නවසීලන්තය හදිසිි අවස්ථාවක් ප්‍රකාශයට පත්කරයි

නව COVID-19 රෝගීන් 50 ක් රට තුළ තහවුරු වීමෙන් පසු නවසීලන්තයේ හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

සිවිල් ආරක්ෂක හදිසි අවස්ථා පනත යටතේ සිවිල් ආරක්ෂක අමාත්‍ය පීනි හෙනාරේ විසින් ජාතික හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කළ බව සිවිල් ආරක්ෂක හදිසි කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ සාරා ස්ටුවර්ට් බ්ලැක් බදාදා සම්මන්ත්‍රණයකදී පැවසීය.

"ජාතික හදිසි තත්වය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ මෙම ගෝලීය වසංගතයේ පෙර නොවූ විරූ ස්වභාවය නිසා සහ COVID-19 පැතිරීම මන්දගාමී කිරීමට සහ එහි බලපෑම අවම කිරීමට අවශ්‍ය බලතල රජයට ඇති බව සහතික කිරීම සඳහායි" සාරා පැවැසුවාය.

නවසීලන්තය නව COVID-19 රෝගීන් 50 ක් බදාදා තහවුරු වූ  අතර එමඟින් මේ රටේ මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 205 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

(ෂින්හුවා - වෙලිංටන්) 

Comments