ළමුන් දෙදෙනෙකු ගැන පොලිසිය තොරතුරු සොයයි | සිළුමිණ

ළමුන් දෙදෙනෙකු ගැන පොලිසිය තොරතුරු සොයයි

විදේශ ගතව සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායනය සඳහා තොරතුරු ඉදිරිපත් නොකරන ලද තැනැත්තන් නිරෝධායනයට යොමු කිරීම සදහා සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය බවට පොලිසිය විසින් නිවේදනය කරයි.

නිකුත් කළ නිවේදනයට අදාළ දරුවන් දෙදෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ආණාවරණය වී තිබේ.

ඊට අදාළ තොරතුරු පහතින් දැක්වේ.

 

Comments