මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය් කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස සේවයේ නියුතු 46 වියැති අඩි 6 ක් උස තළෙලු සිහින් සිරුරැති ලාබාල පෙනුමැති නිර්මාංශ දුම් හා මත්පැන් පානයෙන් තොර කෙටි විවාහයකින් නීත්‍යානුකූලව දික්කසාදව සිටින දරුවන් නොමැති තම බාල පුතුට බොදු ගොවි දෙමව්පියෝ උගත් ප්‍රසන්න පෙනුමැති කාරුණික දියණියක් සොයති. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපිය ද සහිතව යොමු කරන්න. b​o​u​l​d​e​r​c​r​e​e​k​3​2​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G142414

ගම්පහට නුදුරු බොදු ගොවි 1991 සැප්තැම්බර් උපන් උස 5' 8" කොළඹ උසස් පාසලක ඉගෙනුම ලැබූ දැනට ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලික ආයතනයක වෙළඳ විධායකවරයකු ලෙස සේවය කරන පවුලේ වැඩිමහල් පුතුට පියකරු උගත් දියණියක් දෙමව්පියෝ සොයති. d​u​s​h​a​p​u​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G143708

රාජ්‍ය විධායක නිලධාරී බස්නාහිර නවීන මහල් නිවසක් වාහන හිමි බෞද්ධ 40+ කඩවසම් පෙනුමැති 5' 7" පුතුට සිහින් සිරුරැති,​ සරල,​ කරුණාවන්ත,​ මනා රුවැති මනාලියක් සොයයි. දැවැදි සහ භේද නොසැලකේ. නාමික විවාහයකින් නීතියෙන් වෙන්වී ඇත. දික්කසාද සැලකේ. කේන්දර බලන්නේ නැත. b​r​i​d​e​4​2​0​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
G143825

විශ්ව රජක බෞද්ධ මහනුවර 31 හැවිරිදි සිංහ ලග්න නවීන නිවසක් හා ඉඩකඩම් හිමි විදේශ නැව් සමාගමක සේවයේ නියුතු වැඩිමහල් පුතුට ගුරු වෘත්තික දියණියක් සොයයි. වැඩි විස්තර එංගලන්තයට ලියා හෝ විදුලි තැපෑලෙන් දන්වන්න. i​n​d​u​n​i​l​w​i​j​e​n​a​y​a​k​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G143880

සිංහල කතෝලික වෘත්තියවේදී දෙමාපියෝ සිය 37 වියැති ව්‍යාපාරික උනන්දුව සහිත වෛද්‍ය පුතුට පැහැපත් රූමත් මනාව උගත් උස 5' 2" ට වැඩි වත්කම් සහිත සහකාරියක සොයති. කොළඹින් ඉඩමක් සහ නිවසක් ඔහු සතුය. සම්පූර්ණ විස්තර සමග පිළිතුරු එවන්න. p​r​o​p​o​s​a​l​2​0​1​9​m​a​r​r​i​a​g​e​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​,​ දු.ක. 0112685491 ප.ව. 7 ට පසු.
G143535

1990 උඩරට සිංහල බොදු ගොවි දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ හෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳව උගත් රැකියාවැති පුතුට සමකුල වැදගත්,​ උගත් පැහැපත් පියකරු 27 ට අඩු ගුණ ගරුක දුවක් දෙමව්පියෝ සොයති. සියලු විස්තර සහිතව හඳහන් කොපිය සමග පිළිතුරු. දුරකථනය 0112563448,​ ඊමේල් k​g​c​u​s​6​4​2​9​5​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G143827

Comments