පාස්කු ප්‍රහාරයේ කටුවාපිටියේ වින්දිතයන්ගේ කතාව | සිළුමිණ

පාස්කු ප්‍රහාරයේ කටුවාපිටියේ වින්දිතයන්ගේ කතාව

පාස්කු ප්‍රහාරයේ කටුවාපිටියේ වින්දිතයන්ගේ කතාව

මනම්පේරි ඝාතනය ලොවට හෙළි කළ මාධ්‍යවේදියා කියන කතාව

දඹුල්ල ආර්ථිකයේ නාඩි වෙළෙන්දෝ මෙන්න

හෝ චි මිංගේ ලංකා ගමන ගැන කිසිදා නොඇසූ කතාව

 

Comments