රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

රැකීරක්ෂා සේවා

Bellboy.lk APP එකෙන් ඔබගේ හැකියාවට රැකියාවක් ජලනළ,​ විදුලි කාර්මිකයන් පින්තාරුකරුවන් උපකරණ අලුත්වැඩියා කරන්නන්,​ ටයිල් මේසන් ඇතුලු රැකියා රැසක්. 0757899288 අගාස් 0771974535 ශාන් (කොළඹ,​ ගම්පහ,​ නුවර,​ කළුතර.)
021150

 

  

ඇබෑර්තු වෙළඳ / අලෙවිකරණ

ඔබ වයස 30 - 45 අතර ගෘහනියක්ද? අමතර ආදයමක් ලැබීමට කැමති කොළඹ අවට ඔබට අනගි අවස්ථාවක්. අයදුම්පත් මාර්තු 14 පෙර. l​p​p​k​u​m​a​r​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​. 0714822832.
021151

 

ඇබෑර්තු තොරතුරු තාක්ෂණය

අප ආයතනයට පරිගණක සාමාන්‍ය දැණුම ඇති සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා. අවුරුදු විසිපහට (25) අඩු (සෙත්සිරි මියුසික් සෙන්ටර්,​ මල්වත්ත පාර,​ කොළඹ 11). විමසන්න. 071-8175007,​ 0759175007,​ 0112344309.
017779

 

ඇබෑර්තු රියදුරු

පෞද්ගලික සමාගමක කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක සඳහා සුඛෝපභෝගී වාහන එළවා පළපුරුදු වයස 45-55 අතර රියදුරකු දෙහිවල අවටින් සොයයි. 0777342414.
019839

 

ඇබෑර්ත විවිධ

කාර්යාල සහකාර,​ ග්‍රැෆික් ගිණුම්කරණ පිළිබඳ දැනුම වාසිදායක වේ. වයස අවු. 40 ට අඩු,​ පාසල් හැර යන්නන් හටද අයදුම් කළ හැකිය. 30,​000/​= 0714290835 බොරලැස්ගමුව.
020388

Comments