සාමාන්‍ය ‌සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය ‌සේවා

සංගීත භාණ්ඩ / පියානෝ විකිණීම

යමහා DUX යතුරු 80 ඕගනය,​ ජුලියන් බොක්ස් ගිටාර්,​ සැමික්,​ ලැබෝරේ ඇම්ප්ලිෆයර්,​ හෝම් ජිම් විකිණීමට. 0777-287576.
018084

ඇඟළුම් / රෙදිපිළි

ඉතා අගනා අලුත්ම තත්ත්වයේ විසිතුරු පාවිච්චි කරන ලද ගැහැනු සහ පිරිමි ඇඳුම් ඉතා අඩු මිලට විකිණේ. විමසන්න. 2812765,​ 0718146659,​ 0770552840
017294

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අගනුවර 6 -11 ගණිතය තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති උපාධිධාරියෙකු නිවසට පැමිණ උගන්වයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 0713652816
016707

ඉංග්‍රීසි Spoken සුපිරි/ චතුර කථාව/ විභාග සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව පාසල්ළමුන්ට/ වැඩිහිටියන්ට නිවසටම. චතුරවන්න වයස/දැනුම බාධාවක් නොවේ. උපරිම ලේසියි. හරිමග යන්න.විශ්වයම චතුරව/ සුපිරිව ජයගන්න අමතන්න. 0764316344. ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇති අයට Spoken බැරි ඇයි? උගත් වෘත්තිකයින්ටචතුර කථාව බැරි ඇයි? VIP Rapid Course. 100% spoken 100%practical. පිටරට යන අයට/Migrants උසස් අධ්‍යාපනසිසුන්ට IELTS, Interview/ presentation,teaching ගෘහණියන්ට, ව්‍යාපාරිකයන්ට/ වෘත්තිකයින්ට කෙටිමකාලීනව අතිවිශිෂ්ඨ ප්‍රතිපල 0764316344
015096

ගුරුවරයකු විසින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව,​ සාහිත්‍ය,​ ගණිතය,​ භෞතික විද්‍යාව,​ ජීව විද්‍යාව සඳහා උපකාරක පංති පවත්වයි. නිවසට පැමිණීම හා මාර්ගගත (ඔන්ලයින්) පංති. පිලිප් ෆර්ඩිනැන්ඩස් 0777622834.
011245

භූගෝල විද්‍යාව සාමාන්‍ය පෙළ,​ උසස් පෙළ පන්ති වසර 25 ක උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක ජාතික පාසල් ගුරුවරියක විසින් පැවැත්වේ. විමසීම් 0753252577
016882

Comments