වේගවත් වන මතකය | සිළුමිණ

වේගවත් වන මතකය

මිනිසා හා මොළය අතර පවතින සම්බන්ධතාවයෙන් සන්නිවේදනය රඳා පවතියි.

අසාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ කපාල ධාරිතාව 1500 පමණ වෙයි පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට මොළයේ ක්‍රියා කාරීත්වය වෙනස් වෙයි.

මොළය වෙත දැනුම පෝෂණය කිරීමට නවතම ක්‍රමයක් පර්යේෂකයන් විසින් සොයා ගෙන ඇත.

මොළය වෙත දැනුම ඇතුළත් කළ හැකි simulator එකක් නිර්මාණය කරමින් තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

මෙමගින් ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ පුද්ගලයින් වෙත යම් කුසලතාවයක් පුරුදු කිරීමට හැකියාව ඇත වසර ගණනාවක් යමක් ඉගෙනීමට යන කාලය තත්පර ගණනාවකට සිදු කළ හැකිය.

මේ ක්‍රමවේදය අත්හදා බැලීම සඳහා පුහුණුව ලැබූ ගුවන් නියමුවන් යොදාගෙන තිබෙනවා.

ක්‍රමවේදය මගින් අනාගතයේ රිය පැදවීම වැනි ක්‍රියාවලි ඉතා ඉක්මනින් පුහුණු කරවීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරනවා.

මෙම ක්‍රමයේ මූලික සංකල්පය වසර 4000 ක් පමණ යැයි  සැලකෙයි කෙසේ වෙතත් නුදුරේ දීම පහසු වෙන් ඉගෙන ගන්නා කාලයක් උදා වනු ඇත

Video: 

Comments