මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

අගනුවර බොදු ගොවි 5' 2",​ අවු. 27 වැදගත් පවුල් පසුබිමක් ඇති දෙමාපියන් BSc ඉංජිනේරු දියණියට උගත් කාරුණික සහකරුවකු සොයයි. l​a​l​i​t​h​d​1​9​6​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B142982

අවුරුදු 46 වයස රජයේ ආයතනයක විධායක නිලධාරිනියක් මුදල් දේපළ හිමි එකම නැගණියට සුදුසු සහකරුවෙක් විශ්‍රාමික බැංකු නිලධාරී සොහොයුරා සොයයි. සියලු විස්තර දුරකතන අංක සමග පළමු ලිපියෙන්.
B142724

කෑගල්ල බොදු ගොවි 1991 දෙසැම්බර් උපන් මහනුවර ප්‍රධාන පාසලක උගත්,​ රාජ්‍ය බැංකු විධායක නිලධාරී දියණියට සමකුල යහපත්,​ උගත්,​ සුරා සූදුවෙන් තොර සහකරුවෙකු විශ්‍රාමික දෙමාපියෝ සොයති. කේන්ද්‍ර පිටපත සමග විමසන්න. i​n​d​i​.​r​a​j​a​k​a​r​u​n​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B142815

බොදු ගොවිගම රූමත් උගත් අවු. 26,​ උස 5' 3" රැකියාවක නියුතු ඉඩමක් හිමි බාල දියණියට යහපත් ගති පැවතුම් ඇති පුතෙකු මව සොයයි. s​a​m​a​n​6​5​m​a​l​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B142674

සිංහල බෞද්ධ කැනඩාවේ පදිංචි දෙමව්පියන් උස 5' 4'' වයස අවු. 25 ක් වන එකම දියණියට වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් උපාධිධාරී සහකරුවෙකු සොයයි. කැනඩාවේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය ලබා දැනට ඇමරිකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය හදාරමින් සිටී. භේද නොසැලකේ. වයස අවු: 30 හෝ ඊට අඩුනම් වඩාත් සුදුසු වේ. සියලු විස්තර සහ හඳහන සමඟ විමසන්න. a​n​u​s​h​a​d​e​v​i​n​k​a​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​
B141492

Comments