මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය් කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස සේවයේ නියුතු 46 වියැති අඩි 6 ක් උස තළෙලු සිහින් සිරුරැති ලාබාල පෙනුමැති නිර්මාංශ දුම් හා මත්පැන් පානයෙන් තෙර කෙටි විවාහයකින් නීත්‍යානුකූලව දික්කසාදවී සිටින දරුවන් නොමැති තම බාල පුතුට දෙමව්පියෝ (බොදු ගොවි) දෙමව්පියෝ උගත් ප්‍රසන්න පෙනුමැති කාරුණික දියණියක් සොයති. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍ර කොපියද සහිතව යොමු කරන්න. b​o​u​l​d​e​r​c​r​e​e​k​3​2​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G142692

ගිරිඋල්ල අවට බෞද්ධ ගොවි උස 5' 5" තලෙළු දික්කසාද දරුවන් නොමැති වයස 55 වයස නොපෙනෙයි. නිවසක් /​ රැකියාවක් ඇති විවාහයට ගැලපෙන තරුණියක් සොයයි. 037-4380040.
G142681

බොදු කරාව වයස 33,​ 5' 8'' BSc (USA) ඇමරිකාවේ රැකියාවේ නියුතු සොහොයුරාට උගත් රූමත් චරිතවත් විවාහයෙන් පසු ඇමරිකාවේ පදිංචියට කැමති සොහොයුරියක් වැදගත් පවුලකින් සොයයි. වයස අවු. 30 හෝ ඊට අඩු නම් වඩාත් සුදුසු වේ. පවුලේ විස්තර සහ හඳහන සමග විමසන්න. email:n​m​j​a​y​1​9​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
G142838

බොදු ගොවි අවු. 47 උස 5' 3" ලාබාල පෙනුමැති විශේෂඥ වෛද්‍ය දැනට එංගලන්තයේ සේවය කරන,​ ද්විත්ව පුරවැසි දෙරටේම සේවයේ යෙදීමට හා වත්කම් ඇති අවිවාහක පුතුට. ඉතා රූමත් චරිතවත්,​ දියණියක් වැදගත් පවුලකින් සොයයි. රැකියා නොකරන අයද සලකා බැලේ. දැනට කෙටි නිවාඩුවකට. ලංකාවේ සිටී. p​r​o​p​s​m​1​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G142781

වෛද්‍ය 30 5' 11'' ගොවි/​ බොදු 26 ට අඩු මනාලියක් දෙමව්පියන් විසින් සොයනු ලැබේ. p​r​e​e​t​h​i​j​5​3​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G142052

සි/​ ගො/​ බෞ අවු. 53 5' 9'' සුඛෝපභෝගී දෙමහල් නිවසක් නවීන වාහනයක් ඇතුලු දේපළ,​ හිමිය. බෞද්ධ තරුණියක් පතයි. දරුවන් නොමැති දික්කසාද වැන්දඹුද සැලකේ. ටෙලි. 0112719156,​ email:a​r​t​i​s​t​l​a​n​k​a​n​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G142718

Comments