කල දවස | සිළුමිණ

කල දවස

පිට අය­ගෙන් ආධා­රය උප­කා­රය ලැබෙන අත­රම විදේශ භාෂා ඉගෙ­නී­මට අව­ස්ථාව සැලසේ. එසේම ආග­මික අංශ­යන්ට ද ගුප්ත විද්‍යා ක්ෂේත්‍ර­යන්ට ද යොමු වී ක්‍රියා කරනු ඇත. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී කට­යුතු දක්ෂ අන්ද­මින් කර­ගෙන යා හැකි කාල­යකි. රජ­යෙන් උසස් අය­ගෙන් ආධා­රය උප­කා­රය ලැබේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට යහ­පත්ය. වාසි සහ­ග­තයි. ලාභ ප්‍රයෝ­ජන අත්පත් වේ. සිත් සතු­ටට කරුණු ඇති වේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු යහ­පත්ය. ඔවුන්ගේ ඉගෙ­නීමේ කට­යුතු යහ­පත්ය. උෂ්ණා­ධික රෝග, ලේ දූෂ්‍යා­බාධ, උෂ්ණා­ධික රෝගාා­දි­යෙන් ද ප්‍රවේ­සම් වන්න.                     
     
ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා
 

 ඔබේ දියු­ණු­වට කට­යුතු සැල­සෙන අතර මිල මුදල් ලාභ, අලං­කාර වස්තු ලාභ, රෙදි­පිළි, ඇඳුම් පැල­ඳුම් ලාභ ලැබේ. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය පාල­නය කර­ගැ­නීම අසීරු වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශයේ දී ද, සමා­ජීය කට­යු­තු­ව­ලදී ද යම් යම් ගැටලු බාධා ප්‍රමා­ද­තා­වන්ට ඉඩ පවතී. ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට සාර්ථක ප්‍රති­ඵල උදා නොවේ. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී ඥාතීන් සමඟ ආර­වුල්, සිත් තැවුල් ඇති වීම පෙන්වයි. දරු­වන්ගේ කට­යුතු කෙරෙහි අව­ධා­න­යෙන් සිටින්න.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා
 

 අන­පේ­ක්ෂිත ලැබීම් වේ. එසේම රාජ­කාරි කට­යුතු උදෙසා ගමන් බිමන් අධි­කයි. කතාවේ දක්ෂතා ඇති වේ. වෘත්තීය සහ රැකී­රක්ෂා කට­යුතු කර­ගෙන යෑමේ දී අන්‍ය­යන්ගේ සහ­යෝ­ගය ලැබීම තුළ තමාගේ කට­යුතු සාර්ථක කර ගන්නා බව පෙනී යයි. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී යම් යම් බාධා ප්‍රමා­දතා ඉස්මතු වේ. ඉව­සී­මෙන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කරන්න. ඒ තුළ කිසි­යම් සහ­න­යක් ලබයි. උෂ්ණා­ධික රෝග, බඩ­වැල් ආශ්‍රිත පීඩා යනා­දි­යෙන් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

 දුෂ්ක­රතා, සිත් තැවුල් ඇති කළ හැකි අතර අධික රුධිර පීඩ­නය, ලේ දූෂ්‍යතා, උණ ලවණ ගති­ව­ලින් ප්‍රවේ­සම් වන්න. විටෙක වෙහෙස ඇති දුර ගම­න්ව­ලට ඉඩ පවති. බොහෝ විට ඒවා නිෂ්ඵල ගමන් වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී තමාගේ කට­යු­තු­ව­ලට බාධා අව­හි­රතා මතු කළ හැකිය. කල්ප­නා­කාරී වන්න. මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහ­පත් බවක් පෙන්නුව ද ඔබට විය­දම් පක්ෂය පාල­නය කිරීම අප­හසු වේ. කල්ප­නා­කාරී නොවු­ණ­හොත් ණය තුරු­ස්වීමේ ඉඩ පවතී. දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා කාල­යත්, ධන­යත්, ශ්‍රම­යත් වැය වේ. අධ්‍යා­පන අංශ­වල අලුත් විෂය කෙරෙහි අව­ධා­නය යොමු වේ.

ජය වර්ණය- ක්‍රීම් පාට, අංකය- 02, දිනය-සඳුදා

 

 කලින් තිබුණ තත්ත්ව­යට වඩා කිසි­යම් දියු­ණු­වක් ලබයි. ලාභ ප්‍රයෝ­ජන ලබයි. තරුණ තරු­ණි­යන් අතර ප්‍රේම සම්බ­න්ධතා වර්ධ­නය වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍ර­වල දී සාර්ථක ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලබයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යුතු සාමාන්‍ය අන්ද­මට සිදු වේ. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දියු­ණු­වක් ලබයි. අධ්‍යා­පන කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබිය හැකිය. පවුලේ කට­යු­තු­වල කිසි­යම් වර්ධ­න­යක් දක්වයි. උෂ්ණා­ධික රෝග, උද­රා­ශ්‍රිත රෝග, ලේ දූෂ්‍යා­බාධ යනා­දි­යෙන් ප්‍රවේ­සම් වන්න.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 01, දිනය- ඉරිදා

ප්‍රශ්න බාධා­ව­ලින් කර­ද­ර­ව­ලින් නිද­හස් වීමට සතු­රන් පරදා ජය ලැබී­මට ඉඩ ලැබේ. එසේම සිතේ සමා­දා­නය, සතුට ඇති වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා කට­යු­තු­වල දී සාර්ථක ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලබයි. විදේ­ශීය සම්බ­න්ධතා මත කරන කට­යු­තු­වල කිසි­යම් දියු­ණු­වක් උදා කරයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු, යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යුතු යහ­පත්ය. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දියු­ණු­වක් ගෙන දේ. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

 සතුරු කර­දර බාධා ප්‍රමා­දතා ඉස්මතු වීමෙන් සිතේ කැල­ඹිලි තත්ත්ව­යක් ඇති වේ. තමාට තිබූ සමා­ජීය තත්ත්ව ක්‍රම­යෙන් අඩු වී යයි. ඥාති මිත්‍රා­දීන් වෙන් වී යයි. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී ප්‍රධා­නීන් සමඟ කට­යුතු කිරීමේ දී ඉව­සී­ත්මන් ද බුද්ධි­මත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා ඉස්මතු විය හැකිය. ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ලාභ ප්‍රයෝ­ජන ලැබේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී සම­ඟිය සාම­යට එත­රම් බාධා එල්ල නොවේ. දරු­වන්ගේ කට­යුතු සාර්ථක වේ.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකු­රාදා

 මිල මුදල් කට­යුතු සම්බ­න්ධ­යෙන් ශුභයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපා­ර­වල යෙදී සිටින අයට වාසි සහ­ගත වූ තත්ත්ව­යක් ඇති කරයි. විවිධ අංශ­යන්ට යොමු වීමෙන් ආර්ථික වාසි ගෙන දෙයි. වෘත්තීය සහ රැකී­රක්ෂා කට­යු­තු­වල සාර්ථක බවක් ලබයි. උසස් අයගේ ආධා­රය උප­කා­රය ලැබී­මෙන් තමාගේ කට­යුතු ලෙහෙසි වේ. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු යහ­පත් වුව ද යම් යම් අව­ස්ථා­වල බාධා ඉස්මතු කළ හැකි බැවින් කල්ප­නා­කාරී වන්න. දරු­වන්ගේ කට­යුතු යහ­පත්ය. දියු­ණු­වක් ලබයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. උත්සා­හය තුළ සාර්ථක ප්‍රති­ඵල ලැබේ.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

භාණ්ඩ සහ වස්ත්‍ර ලාභ වේ. හිත­මි­තු­රන් තමා සොයා­ගෙන පැමිණේ. වෙන­දාට වඩා ධෛර්යෙන් කට­යුතු කිරී­මට ඉඩ ලැබේ. අලුත් බලා­පො­රොත්තු ඇතිව කට­යු­තු­වල යෙදෙනු ඇත. අන්‍ය­යන්ගේ ආධා­රය, උප­කා­රය ලැබෙනු ඇත. බාධා සහ අව­හි­රතා ඇතත් වෘත්තීය සහ රැකී­ර­ක්ෂා­වල දියු­ණු­වක් ලබයි. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු මෙන්ම යුග­දි­විය සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී තර­මක් බුද්ධි­මත්ව ක්‍රියා කරන්න. අධ්‍යා­ප­නයේ යෙදී සිටින අයට තාක්ෂ­ණික අංශ­ව­ලට නම් ශුභයි. ශරීර සනී­පය යහ­පත් වේ.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

 මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහ­පත් වුව ද ඔබට විය­දම් පාල­නය කර ගැනීම තර­මක් අසීරු වේ. හදි­සියේ පැන නඟින අසීරු සිද්ධීන් තුළ විය­දම් පක්ෂය අධි­කයි. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­ව­ලට ශුභයි. උසස් නිල­ධා­රීන්ගේ ආධා­රය උප­කා­රය ලැබීම තුළ තමාගේ කට­යුතු ලෙහෙ­සි­යෙන් ද පහ­සු­වෙන් ද ඉටු කරනු ඇත. ගෙද­ර­දොර කට­යුතු යහ­පත්ය. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දියු­ණු­වක් ද අභි­වෘ­ද්ධි­යක් ද ලබයි. අධ්‍යා­පන අංශ­වල යෙදී සිටින අයට සෞන්ද­ර්යය කට­යු­තු­වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. රුධිර පීඩ­නය,

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08, දිනය- සෙන­සු­රාදා

මේ සතිය මිශ්‍ර­ප­ල­දා­ය­කයි. ආදා­යම් ලැබුණ ද විය­දම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. මිල මුදල් සම්බන්ධ කට­යු­තු­වල දී කල්ප­නා­කාරී වන්න. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශ­වල දී අන්‍ය­යන් සමග කට­යුතු කිරීමේ දී වඩාත් කල්ප­නා­කාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූ­ලතා ව්‍යාකූ­ලාතා ඉස්මතු කරනු ඇත. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී වෙහෙස මහන්සි වී ක්‍රියා කිරී­මට සිදු වේ. විශේ­ෂ­යෙන්ම දරු­වන්ගේ කට­යුතු උදෙසා වඩාත් මහන්සි වීමට සිදු වේ.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08, දිනය- සෙන­සු­රාදා

 තමාගේ කට­යු­තු­ව­ලට බාධා අව­හි­රතා මතු කළ හැකිය. එම නිසා හැම කට­යු­ත්ත­ක­දීම ඉතාම කල්ප­නා­කා­රීව බුද්ධි­මත්ව ක්‍රියා කිරී­මට සිදු වේ. අන්‍ය­යන් සමඟ කට­යුතු කිරීමේ දී වඩාත් කල්ප­නා­කාරී වන්න. අන්‍ය­යන්ගේ සහ­යෝ­ගය ඔබ බලා­පො­රොත්තු වන තර­මට නොලැබේ. මිල මුදල් ලැබුණ ද විය­දම් අධික වේ. ගෙද­ර­දොර කට­යු­තු­වල දී ද ඉව­සී­මෙන් බුද්ධි­මත්ව ක්‍රියා නොක­ළ­හොත් ආකූ­ලතා මතු කළ හැකිය. දරු­වන්ගේ කට­යු­තු­වල දී ධන­යත්, ශ්‍රම­යත්, කාල­යත් වැය වේ. උද­ර­ගත පීඩා, උෂ්ණා­ධික රෝග බල­පායි.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහ­ස්ප­තින්දා

 

 

 

 

 

Comments