ජපානය සතුන්ගෙන් මිනිසුන් හදයි | සිළුමිණ

ජපානය සතුන්ගෙන් මිනිසුන් හදයි

වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කැළ­ඹීම් ඇති කිරී­මට සමත් වූ සිදු­වීම් ජපාන විද්‍යා­ඥ­යන් විසින් සිදු­ක­රණු ලැබුවේ වරක් හෝ දෙව­රක් නොවේ. ඒ සඳහා පෙර උදා­හ­රණ රැසකි. මෙවර මුළු ලොවම පුදු­ම­යට පත් කිරී­මට සමත්, එහෙත් සාර්ථක පර්යේ­ෂණ ප්‍රති­ඵ­ල­යක් සමග පෙරට ඒමට ජපාන විද්‍යා­ඥ­ය­කුට හැකි වී තිබේ. ඔහු හිරෝ­මිට්සු නකු­චිය. දැන් ඔහු මිනි­සුන්ට බද්ධ කිරීම සඳහා අව­යව සතුන් තුළ නිෂ්පා­ද­නය කර­මින් සිටී.

මිනි­සුන්ට අව­යව බද්ධ කිරීමේ තාක්ෂ­ණය සොයා ගත් පසු ඒ සඳහා ඉතා දීර්ඝ පොරොත්තු පෝලිම් ඇති වූ අතර ප්‍රමා­ණ­වත් දාය­ක­යන් ඉතා දුර්ලභ විය. ඉන්දි­යාව වැනි රට­වල වකු­ගඩු ජාවා­රම් දක්වා මේ අව­යව බද්ධ කිරීම් පැතිර ගියේය. අව­යව ලබා ගැනීම වෙනු­වෙන් මිනි­සුන් ඝාත­නය කිරීම් ද සිදු­විය හැකි යැයි අන­තුරු ඇඟ­වීම් සිදු කෙරිණි. ජපා­නයේ හිරෝ­මිට්සු නකුචි තම විසඳුම සමඟ පැමි­ණෙන්නේ මේ අත­ර­ටය. ඔහු මේ වන විටත් මීයන් වැනි සතුන්ගේ සිරුරු අභ්‍ය­න්ත­රයේ මිනිස් අව­යව වර්ධ­නය කිරීමේ ක්‍රියාව සාර්ථ­කව සිදු කර තිබේ. ඔහුගේ මීළඟ අර­මුණ වන්නේ මෙලෙස වර්ධ­නය කරන අව­යව මිනි­සුන්ට බද්ධ කිරී­මයි. එම පිය­ව­රද සාර්ථක වන්නේ එය නම් මිනිස් ඉති­හා­සයේ සංධි­ස්ථා­න­යක් වන බවට සැක නැත.

හිරෝ­මිට්සු නකුචි ජපා­නයේ ටෝකියෝ විශ්ව විද්‍යා­ලයේ පියවි සෛල පිළි­බඳ විද්‍යා­ඥ­යෙකි. මීයන්ගේ කළල තුළ මිනිස් සෛල වර්ධ­නය කිරීම සඳහා පර්යේ­ෂණ පැවැ­ත්වීම සම්බ­න්ධ­යෙන් අව­සර ලැබූ ලොව ප්‍රථම විද්‍යා­ඥයා වන්නේද නකු­චිය. ඇතැම් දෙනා ඔහු ලැබූ මේ අව­ස්ථාව විග්‍රහ කර තිබුණේ දෙවි­යන් වහන්සේ ලෙස කට­යුතු කිරීම යනු­වෙනි. එනම් මේ පර්යේ­ෂණ යම් හෙය­කින් සාර්ථක වන්නේ නම් ඔහුට ‘මිනි­සුන් මැවීමේ‘ හැකි­යාව හා සමාන හැකි­යා­වක් ලැබෙන බැවිනි. මෙලෙස මිනිස් සෛල යොදා­ග­නි­මින් සතුන්ගේ සිරුරු තුළ මිනිස් අව­යව වර්ධ­නය කිරීම යනු සැබෑම මිනිස් අව­යව නිෂ්පා­ද­න­යකි. එය සැබ­වින්ම මානව වෛද්‍ය විද්‍යාවේ අද්වි­තීය සංධි­ස්ථා­න­යකි.

මේ සම්බ­න්ධව අද­හස් දක්ව­මින් විද්‍යාඥ නකුචි පවසා ඇත්තේ තමන් තම පර්යේ­ෂණ ප්‍රති­ඵල පැව­සී­මට ඉක්මන් නොවන බවයි. එමෙන්ම සිතන තරම් ඉක්ම­නින් අව­යව නිෂ්පා­ද­නය නොවනු ඇතැ­යිද ඔහු පවසා තිබේ.

එහෙත් නකු­චිගේ මේ පර්යේ­ෂණ සම්බ­න්ධව ජපා­න­යේම ඇතැම් විද්‍යා­ඥ­යන් සැක පහළ කර තිබේ. ඔවුන් පවසා ඇත්තේ යම් හෙය­කින් මෙලෙස මිනිස් සිරු­ර­කින් බැහැ­රව මිනිස් අව­යව වර්ධ­නය කිරී­මට හැකි­යාව ලැබු­ණද ඒවා බද්ධ කළ යුතු මිනිස් සිරු­රට සම්පූ­ර්ණ­යෙන් ගැළ­පෙන ලෙස සකස් කරන්නේ කෙසේද යන ගැට­ලු­ව­ටද පිළි­තුරු සෙවිය යුතු වන බවයි. මේ දෙමු­හුම් අව­යව තාක්ෂ­ණය තවත් වසර ගණ­නා­වක් පුරා­වට වැඩි දියුණු කළ යුතු බව ඔවුන්ගේ මතය වී තිබේ.

Comments