එල්.බී. ෆිනෑන්ස් සමා­ග­මෙන් කොමාන්ඩෝ පැසි­පන්දු කණ්ඩා­ය­මට ක්‍රීඩා උප­ක­රණ | සිළුමිණ

එල්.බී. ෆිනෑන්ස් සමා­ග­මෙන් කොමාන්ඩෝ පැසි­පන්දු කණ්ඩා­ය­මට ක්‍රීඩා උප­ක­රණ

එල්.බී. ෆිනෑන්ස් සමා­ගම, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කොමාන්ඩෝ පැසි­පන්දු කණ්ඩා­ය­මට ක්‍රීඩා උප­ක­රණ කට්ටල පරි­ත්‍යාග කිරී­මට පසු­ගි­යදා කට­යුතු කළේ ය. මේ සඳහා පැවති උත්ස­වය 2019 දෙසැ­ම්බර් 24 දින ගනේ­මුල්ල යුද හමුදා කොමාන්ඩෝ රෙජි­මේන්තු පරි­ශ්‍ර­යේදී පැවැ­ත්විණි.

මෙම අව­ස්ථා­වට කොමාන්ඩෝ විශේෂ කාර්ය බළ­කායේ අණ­දෙන නිල­ධාරි කර්නල් ඒ.එස්.පී. සිල්වා මහතා, එල්.බී. ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ ජාතික කළ­ම­නා­කරු (ව්‍යාපාර ක්‍රියා­වලි සංව­ර්ධන) සමීර වන්නි­නා­යක මහතා සහ සහ­කාර කළ­ම­නා­කරු (ඒකා­බද්ධ වාර්තා­ක­රණ සහ තිර­සා­රත්ව) තුසිත වික්‍රම මහ­ත්වරු සහ­භාගි වූහ.

“ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කොමාන්ඩෝ පැසි­පන්දු කණ්ඩා­යමේ සාමා­ජික සාමා­ජි­කා­වන් ඇතු­ළුව සිය­ලුම ආර­ක්ෂක අංශ සාමා­ජික සාමා­ජි­කා­වන් අපගේ ආර­ක්ෂාව සහ­තික කිරීම වෙනු­වෙන් දැවැන්ත මෙහෙ­ව­රක් ඉටු කර­නවා‍. ඒ මෙහෙ­ව­රට කෘත­ගුණ සැල­කීම අපගේ යුතු­ක­මක්. මේ ආකා­ර­යට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කොමාන්ඩෝ පැසි­පන්දු කණ්ඩා­ය­මට ක්‍රීඩා උප­ක­රණ කට්ටල පිරි­නැ­මී­මට අප තීර­ණය කළේ එම යුතු­කම ඉටු­ක­ර­ලීමේ පිය­ව­රක් වශ­යෙ­නුයි. මේ පිය­වර මගින් ඔවුන්ට පැසි­පන්දු ක්‍රීඩාවේ ජය­කෙ­හෙළි නැංවී­මට අවශ්‍ය ධෛර්ය හා ශක්ති­යත් වැඩි වැඩි­යෙන් ලැබේවි කියා අප සිත­නවා” එල්.බී. ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ ජාතික කළ­ම­නා­කරු (ව්‍යාපාර ක්‍රියා­වලි සංව­ර්ධන) සමීර වන්නි­නා­යක මහතා පැව­සීය.

Comments