සමෘද්ධි නිල­ධා­රීන්ගේ සංග­මයේ 20 වැනි සංව­ත්ස­රය | සිළුමිණ

සමෘද්ධි නිල­ධා­රීන්ගේ සංග­මයේ 20 වැනි සංව­ත්ස­රය

සෞභා­ග්‍යයේ දැක්මෙන් රට පුරා දැන් අරු­ණලු උදා වී තෙම­සකි. දරි­ද්‍ර­තා­ව, විරැ­කි­යාව, සමාජ අසා­ධා­ර­ණ­කම් ඇතුළු බොහෝ දෑ දුරැ­ලීම සඳහා නව මාවත්ද ඒ සම­ඟින් විවර වෙමින් පවතී. රටේ ජීව­නා­ලිය බඳු මේ තරුණ තරු­ණි­යන් ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­ප­ක්ෂ­යන්ට හමු වූයේ සමෘද්ධි නිල­ධා­රීන්ගේ සංග­මයේ 20 වැනි සංව­ත්ස­රය ඉකුත් 20 වැනිදා කොළ­ඹදී පැවැ­ත්වුණු අව­ස්ථා­වේ­දීය. 

එය සේයා­රු­වට හසු­ කරගත්තේ සිළු­මිණ කැමරා ශිල්පී විමල් කරු­ණා­ති­ල­කය.

Comments