මිලි­යන 15ක් වතුරේ | සිළුමිණ

මිලි­යන 15ක් වතුරේ

තුරු මැද පළාතේ වකු­ගඩු රෝගීන් සඳහා පසු­ගිය රජය සමයේ රුධිර පිරි­ප­හදු යන්ත්‍ර මිලදී ගැනී­මේදී ජීව වෛද්‍ය ඉංජි­නේ­රු­වන්ගේ නිර්දේශ නොස­ලකා හැර කට­යුතු කර තිබීම නිසා වකු­ගඩු රෝගීන්ගේ රුධි­ර­යට බැක්ටී­රියා එකතු වීමේ ප්‍රව­ණ­තා­වක් ඇතිව තිබෙන බව උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩු­කාර මහා­චාර්ය තිස්ස විතා­රණ පව­සයි.

ජල සම්පත් මණ්ඩ­ලයේ ඉංජි­නේ­රු­වන්ගේ උප­දෙස් අනුව රුපි­යල් මිලි­යන 15 ක් විය­දම් කර මේ යන්ත්‍ර මිලදී ගෙන ඇත. නිය­මිත ටෙන්ඩර් පරි­පා­ටි­යට ද පට­හැ­නිව මිලදී ගෙන ඇති මෙම යන්ත්‍ර තඹු­ත්තේ­ගම, මැද­ව­ච්චිය, කැබි­ති­ගො­ල්ලෑව, මැදි­රි­ගි­රිය හා හිඟු­ර­ක්ගොඩ රෝහ­ල්ව­ලට ලබාදී ඇත. කැබි­ති­ගො­ල්ලෑව හා තඹු­ත්තේ­ගම රෝහල්හි එම යන්ත්‍ර මේ දක්වා ප්‍රයෝ­ජ­න­යට ගෙන නොමැති බව ද ආණ්ඩු­කා­ර­ව­රයා පෙන්වා දී ඇත.

Comments