මත් උව­දුර මඬින්න ඇෆ්ගන් සහාය | සිළුමිණ

මත් උව­දුර මඬින්න ඇෆ්ගන් සහාය

න්දි­යානු සාග­රය ආශ්‍රි­තව සිදු කෙරෙන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවා­රම් මැඬ­පැ­වැ­ත්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා­වට පූර්ණ සහාය ලබාදීමට කට­යුතු කරන බව මෙරට ඇෆ්ග­නි­ස්ථාන තානා­පති එම්. අස්රෆ් හයි­ධරි මහතා විසින් ආර­ක්ෂක ලේකම් මේජර් ජෙන­රාල් (විශ්‍රා­මික) කමල් ගුණ­රත්න මහතා හා පැවැති සාක­ච්ඡා­ව­කදී පොරොන්දු වී තිබේ.

දකුණු ආසි­යානු කලා­පයේ මත් උව­දුර ශීඝ්‍ර යෙන් පැති­රීම හේතු කොට ඇතිව තිබෙන තත්ත්ව­යට පිළි­ය­මක් ලෙසින් මේ සහාය ලබා දීමට කට­යුතු කරනු ඇත. ඒ අනුව මෙර­ටට මත් ද්‍රව්‍ය ගෙන ඒම වැළැ­ක්වීම සඳහා නවීන තාක්ෂ­ණය ලබා දීම ඇතුළු අනෙ­කුත් සහාය ලබා දීමට ඇෆ්ග­නි­ස්ථා­නය විසින් කට­යුතු කරනු ඇත.

Comments