බුදු­ස­රණ හිටපු කර්තෘ දයා සිරි­ව­ර්ධ­න­යන්ගේ ගුණ­ස­ම­රුව 26 දා | සිළුමිණ

බුදු­ස­රණ හිටපු කර්තෘ දයා සිරි­ව­ර්ධ­න­යන්ගේ ගුණ­ස­ම­රුව 26 දා

බුදු­ස­රණ පුව­ත්පතේ හිටපු කර්තෘ­ව­ර­යකු වූ දයා සිරි­ව­ර්ධන මහ­තාගේ නව වන ගුණා­නු­ස්ම­ර­ණය මේ 26 වැනි­දාට යෙදී තිබේ. පිය­සේන නිශ්ශංක ශූරීන් සමඟ බුදු­ස­රණ පුව­ත්පත ආරම්භ කිරී­මට මූලික වූ දයා සිරි­ව­ර්ධ­න­යන් සිංහල, ඉංග්‍රීසි, පාලි, සංස්කෘත භාෂා විෂයේ උග­තෙකු මෙන්ම ජ්‍යෝති­ෂය විද්‍යාව පිළි­බඳ විශා­ර­ද­යෙක් ද විය. තමා විශා­ර­ද­ත්වය පෑ ක්ෂේත්‍ර මඟින් රට දැය සමය වෙනු­වෙන් අනගි මෙහෙ­ව­රක් සිදු කළ දයා සිරි­ව­ර්ධන මහතා බුදුුුු­ස­රණ පුව­ත්ප­තෙන් බුදු දහමේ පෝෂ­ණ­යට හා බෞද්ධ සංස්කෘ­තියේ ව්‍යාප්ති­යට සිදු කළ සේවාව අති මහත්ය. ගුණා­නු­ස්ම­ර­ණය නිමි­ත්තෙන් ඒ මහතා පදිං­චිව සිටි “දයා ශ්‍රී”, නයි­වල, එස්සැල්ල නිවසේ මේ 29 වැනිදා සපි­රි­කර සංඝ­ගත දක්ෂි­ණා­වක් පැවැත්වේ.

Comments