පරි­පූ­රක ඇස්ත­මේ­න්තු­වට විප­ක්ෂය එරෙහි වීමෙන් ලක්ෂ එක හමා­ර­කට දුෂ්ක­රතා රැසක් | සිළුමිණ

පරි­පූ­රක ඇස්ත­මේ­න්තු­වට විප­ක්ෂය එරෙහි වීමෙන් ලක්ෂ එක හමා­ර­කට දුෂ්ක­රතා රැසක්

‘යහ­පා­ලන‘ රජය මඟින් ඉකුත් වසරේ සිදු­කර ඇති මිලදී ගැනීම්, ඉදි­කි­රීම් ඇතුළු කරුණු ගණ­නා­වක් වෙනු­වෙන් නොගෙවූ රුපි­යල් බිලි­යන 367ක (කෝටි 36,700) මුදල අදාළ පාර්ශ්ව­යන්ට ගෙවීම සඳහා රජය ඉදි­රි­පත් කළ පරි­පූ­රක ඇස්ත­මේ­න්තු­වට බාධා කිරී­මෙන් කොන්ත්‍රා­ත්ක­රු­වන්, උප කොන්ත්‍රා­ත්ක­රු­වන්, සැප­යු­ම්ක­රු­වන් ඇතුළු සේවක පවු­ල්වල සාමා­ජි­ක­යන් ලක්ෂ එක හමා­රක පමණ පිරි­සක් පීඩා­වට පත්ව ඇති බව මුදල් අමා­ත්‍යාං­ශයේ ලේකම් එස්.ආර්. ආටි­ගල මහතා ‘සිළු­මිණ’ ට හෙළි කෙළේය.

උද්ග­තව ඇති මෙම තත්ත්වය හේතු­කොට ගෙන එළ­ඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවු­රුද්ද එක්ලක්ෂ පන­ස්දා­හක් පමණ වන එම පිරි­සට ආර්ථික ප්‍රශ්න රැසක් උද්ග­ත­වන වාතා­ව­ර­ණ­යක් උදා වී ඇත. යහ­පා­ලන රජය යටතේ විවිධ ඉදි­කිරී‍ම්, පොහොර සහ­නා­ධා­රය, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුර­වැසි පොලී සහ­නා­ධා­රය ඇතුළු විවිධ අංශ­වල නොගෙවා ඇති හිඟ මුදල් ගෙවී­මට වත්මන් රජය පාර්ලි­මේ­න්තු­වට පරි­පූ­රක ඇස්ත­මේ­න්තු­වක් ඉදි­රි­පත් කර සිටියේ කොන්ත්‍රා­ත්ක­රු­වන්, උප කොන්ත්‍රා­ත්ක­රු­වන්, සැප­යු­ම්ක­රු­වන් ගැන පම­ණක් සිතා නොව ඔවුන් ගෙන් යැපෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරි­ස­කගේ සුබ­සි­ද්ධිය සැල­සීම වෙනු­වෙන් බව ද ලේක­ම්ව­රයා වැඩි දුර­ටත් අව­ධා­ර­ණය කෙළේය.

Comments