කෝටි 256ක වී ‘යහ­පා­ලන’ වේයෝ කාලා | සිළුමිණ

කෝටි 256ක වී ‘යහ­පා­ලන’ වේයෝ කාලා

හ බැංකු බැඳු­ම්ක­ර වංචාව සිදුවූ කාල පරි­ච්ඡේ­ද­යේම වී අලෙවි මණ්ඩ­ලය හරහා රුපි­යල් කෝටි 256 ක අලා­භ­යක් යහ­පා­ලන රජය විසින් සිදු කර ඇති බව රජයේ විග­ණ­කා­ධි­ප­ති­ව­රයා සිය වාර්තාව මඟින් පෙන්වාදී තිබේ.

 

මෙම අලා­භය සිදු­කර ඇත්තේ කිලෝව රුපි­යල් 45 බැගින් මිලදී ගත් වී මෙ. ටොන් 86,416 ක් රුපි­යල් 24 බැගින් සත්ත්ව ආහාර සඳහා සමා­ගම් 11 කට ලබා­දී­මෙන් බවද විග­ණ­කා­ධි­ප­ති­ව­රයා පෙන්වා දී තිබේ. වී අලෙවි මණ්ඩ­ලයේ කාර්ය සාධ­නය පිළි­බඳ විශේෂ විග­ණ­න­යක් සිදු කර­මින් විග­ණ­කා­ධි­ප­ති­ව­රයා මෙම කරුණු අනා­ව­ර­ණය කර­ගෙන තිබේ. එමෙන් ම 2016/17 මහ කන්න­යේදී මේ රටේ වී නිෂ්පා­ද­නය වී මෙ.ටොන් 14,73382 ක් වුව ද රජය එක වී කිලෝ­ව­ක්වත් මිලදී ගෙන නැති බව ද 2017 යල කන්නයේ නිෂ්පා­දිත වී මෙ.ටොන් 9,09,321 කින් වී කිලෝ­වක් හෝ මිල දී ගෙන නැති බව ද මෙම විග­ණ­න­යේදී හෙළිවී තිබේ.

Comments