මුද්‍රණ පුරාණය | සිළුමිණ

මුද්‍රණ පුරාණය

පරිණාමයේ දියුණුවත් සමඟ මිනිසා සන්නිවේදනයේ ප්‍රබල ස්ථානයකට පැමිණියහ.

සංඥ සංකේත වලින් එහා ගොස් මිනිසා භාෂාව නිර්මාණය කර ගත්හ.

මේ අතර භාෂාව මුල් කරගෙන විවිධ නිර්මිතයන් පැමිණියහ.

මෙහිදී තාක්ෂණයට හිමි වන්නේ ප්‍රධාන තැනක්.

සන්නිවේදනයත් සමඟ මුද්‍රණ තාක්ෂණයට හිමිවන්නේ ප්‍රධාන තැනක්.

ලී කැබැලි වල මුද්‍රණ ශිල්පය මුලින්ම ආරම්භ විය.

මේ සියල්ලටම හේතු වූයේ ගුටෙන්බර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සොයා ගැනීමයි.

මේ අනුව කාලයෙන් කාලයට දියුණු මුද්‍රණ ක්‍රම පැමිණියහ.

මේ අතර සමතල මුද්‍රණය,ස්ක්‍රීන් මුද්‍රණය ,ග්‍රැවියෝ මුද්‍රණය,ලේසර් මුද්‍රණය ප්‍රචලිතය.

එහිදී මුද්‍රණ තලය (Printing Plate) මත ඊයම් අක්ෂර අතින් ඇමිණීම සිදු වෙයි.

මෙම මුද්‍රණ තහඩු විශාල බරකින් යුක්තය.

මෙහි මුද්‍රණය වන සහ මුද්‍රණය නොවන කොටස් එකම තලයක පිහිටා ඇත.

තෙල් සහ ජලය එකට මිශ්‍ර නොවීමේ මූලධර්මය මත පදනම්ව මෙම මුදුණ ක්‍රමය භාවිත කරයි.

අනෙකුත්  මුද්‍රණ ක්‍රම ද එලෙස ම වැදගත් වෙයි.

කාලයෙන් කාලයට දියුණු වන තාක්ෂණය සමඟ මුද්‍රණ ශිල්පය ද තම ගමන් මග වෙනස් කරයි.

 

Video: 

Comments