ගවයන් ජීවිතය වූ මුන්ඩාරි ගෝත්‍රිකයන් | සිළුමිණ

ගවයන් ජීවිතය වූ මුන්ඩාරි ගෝත්‍රිකයන්

තාක්ෂණය දියුණු වීම සමඟ මුළු ලෝකයම විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත්ව ඇත.

සන්නිවේදනයේ පුළුල් තලයන්ට මිනිසුන් ගමන් කළ ද සම්ප්‍රදායට අභියෝග නොකළ මිනිසුන් තවමත් සිටියි.

මේ අතර ගෝත්‍රිකයන්ට හිමි වන්නේ ප්‍රධාන තැනකි.

ආසියානු, අප්‍රිකානු හා ලතින් ඇමරිකානු රට වල බහුල වශයෙන් ගෝත්‍රිකයන් දක්නට ලැබෙයි.

මුන්ඩාරී කියන්නෙත් සුවිශේෂ ගෝත්‍රයක්.

මොවුන් අප්‍රිකාවේ හා දකුණු සුඩානයේ සහේල් පළාත වාස භූමි කර ගෙන සිටියි.

මුන්ඩාරී කියන්නේ අභිකුණ්ඨක ගෝත්‍රයක්.

මුන්ඩාරී ගෝත්‍රිකයන්ගේ ජිවිතය බැඳි පවතින්නේ ගවයන් සමඟය.

උදේ අවධි වූ මොහොතේ සිට රාත්‍රි නින්දට යන තුරුම ඔවුන්ගේ රාජකාරීය ගවයන් බලා ගැනීමයි.

ගෝත්‍රිකයන්ගේ දෛනික රාජකාරී අතර ගවයන්ගේ අං පිරිසිදු  කිරීම ප්‍රධාන කාර්යයක්.

මුන්ඩාරී ගෝත්‍රිකයන්ගේ මුදල් වන්නේ ද ගවයන්ය.

ඔවුන්ට අවශ්‍ය වටිනා භාණ්ඩ හුවමාරු වන්නේ ද ගවයන් මගිනි.

මුණ්ඩාරී වැසියන් කිසි දිනක ගව මස් ආහාරයට ගන්නේ නැත.

ඔවුන් මුදවපු කිරි,යෝගට් ආදිය සාදා ගනී.

මෙම ගෝත්‍රිකයන් ස්නානය කරනුයේ ද ගව මුත්‍රාය.

ඒ එහි විශ බීජ නාශක ගුණයක් පවතිනවා යැයි  විශ්වාස කරන නිසාය.

ගවයන් පසු පස ඇවිදිමින් ඔවුන් කාලය ගත කරයි.

මිනිසුන් හා ගවයන් අතර වෙනසක් මෙම ගෝත්‍රිකයන්ට නැත.

හොඳින් වැඩුණු අං සහිත ගවයන් යනු මුන්ඩාරී ගෝත්‍රිකයන්ට අභිමානයකි.

Video: 

Comments