විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත්‍රයේ විප්ල­වීය වෙන­සක් | සිළුමිණ

විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත්‍රයේ විප්ල­වීය වෙන­සක්

තොර­තුරු සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යා­පන තාක්ෂණ හා නවො­ද්පා­දන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා,  විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රති­පා­දන කොමි­සන් සභාවේ නිල­ධා­රීන් සමඟ සාක­ච්ඡා­වට සහ­භාගී වූ අව­ස්ථාව.
තොර­තුරු සන්නි­වේ­දන තාක්ෂණ, උසස් අධ්‍යා­පන තාක්ෂණ හා නවො­ද්පා­දන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රති­පා­දන කොමි­සන් සභාවේ නිල­ධා­රීන් සමඟ සාක­ච්ඡා­වට සහ­භාගී වූ අව­ස්ථාව.

මෙරට විශ්ව විද්‍යාල පද්ධ­තිය බිඳ දමා විදේශ විශ්ව විද්‍යා­ල­ව­ලට අපේ රටේ දරු­වන් යැවීමේ කුම­න්ත්‍ර­ණ­ය­කාරී වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළක් ක්‍රියා­ත්මක වන බව තොර­තුරු සංනි­වේ­දන තාක්ෂණ උසස් අධ්‍යා­පන තාක්ෂණ හා නවෝ­ත්පා­දන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන පව­සයි. දින­පතා උද්ඝෝ­ෂ­ණය කර­මින් විවිධ ජාවා­ර­ම්ක­රු­වන්ගේ අල්ල­සට යට වී මෙරට ජාතික විශ්ව විද්‍යාල පද්ධ­තිය කඩා­ක­ප්පල් කිරීමේ රහස් කුම­න්ත්‍ර­ණ­යක් ඇති නමුත් ඒහි වෙනසක් කර උසස් අධ්‍යාපන කේෂ්ත්‍රයේ විප්ලවීය වෙනසක් කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරන බවත් අමා­ත්‍ය­ව­රයා පැව­සීය.

විවෘත විශ්වවිද්‍යාල සම්බ­න්ධ­යෙන් මේ දින­වල විවිධ මත හා අද­හස් ප්‍රචාර කර­මින් සිටින අතර එම විශ්ව විද්‍යාල පෞද්ග­ලි­ක­ර­ණ­යට ලක් කිරීම පිළි­බඳ ගෙන යන ප්‍රචාර සම්පූ­ර්ණ­යෙන්ම සාවද්‍ය බව ද අමා­ත්‍ය­ව­රයා පැව­සීය.

කාර්මික තාක්ෂණ ආය­ත­නයේ නව සභා­පති ආචාර්ය පී.ඒ.එස්. ප්‍රේම­කු­මාර මහ­තාගේ රාජ­කාරි භාර­ගැ­නීමේ උත්ස­ව­යට උසස් අධ්‍යා­පන තාක්ෂණ හා නවෝ­ත්පා­දන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන සහ­භාගී වූ අව­ස්ථාව.  

මේ අතර ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මැති­තු­මාගේ සෞභා­ග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රති­පත්ති ප්‍රකා­ශ­යට අනුව අ.පො.ස. උසස් පෙළ සම­ත්වන දරු­වන් සඳහා සර­සවි උපා­ධි­යක් දක්වා නිද­හස් අධ්‍යා­ප­නය ලබා දීම පිණිස අවශ්‍ය ප්‍රති­පත්ති සහ අනෙ­කුත් වෙන­ස්කම් පිළි­බඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වූ රැස්වී­මක් උසස් අධ්‍යා­පන, තාක්ෂණ හා නවෝ­ත්පා­දන, තොර­තුරු හා ජන­මාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රති­පා­දන කොමි­ෂන් සභා සභික මණ්ඩල රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැ­ත්විණි.

ඒ අනුව දැනට උසස් පෙළ සම­ත්වන සිසුන් 100000 කට පමණ උසස් අධ්‍යා­ප­නය සඳහා විවිධ අංශ ඔස්සේ ඇතු­ළත් වීමට අව­ස්ථාව සැක­සීමේ අර­මු­ණින් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධ­තිය සංව­ර්ධ­නය කිරීම, ඊට සිසුන් 40 000 ක් ඇතු­ළත් කර ගැනීම, ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යා­පන ආය­ත­නය ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යා­ලය, ජාතික ගුරු අධ්‍යා­පන විද්‍යා පීඨ වෙනම වර­ළත් විශ්වවිද්‍යාල ලෙස උසස් කොට සිසුන් 60 000ක පමණ ප්‍රමා­ණ­යක් ඇතු­ළත් කොට­ගෙන ඔවුන්ට නිද­හස් අධ්‍යා­පන ක්‍රම­වේ­දය යටතේ වරම් ලබා දීමට අවශ්‍ය සැල­සුම සකස් කිරීම එහි අර­මුණ බව අමා­ත්‍ය­ව­රයා එහි දී පැව­සීය.

මාලඹේ පිහිටි කාර්මික තාක්ෂ­ණික ආය­ත­නය ‘කාර්මික තාක්ෂ­ණික විශ්වවිද්‍යා­ල­යක්’ බවට පත් කිරීම සඳහා කැබි­නට් අනු­මැ­තිය ලබා ගැනී­මට කට­යුතු කරන බැව් උසස් අධ්‍යා­පන, තාක්ෂණ හා නවෝ­ත්පා­දන, තොර­තුරු හා ජන­මාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මැති­තුමා පැව­සීය. අමා­ත්‍ය­ව­රයා මේ බැව් පැව­සුයේ එම ආය­ත­නයේ නව සභා­පති වශ­යෙන් පත් වූ ආචාර්ය ජී.ඒ.එස්. ප්‍රේම­කු­මාර මහ­තාගේ රාජ­කාරී භාර­ගැ­නීමේ උත්ස­ව­යට සහ­භාගී වෙමිනි.

Comments