ද ෆිනෑන්ස් තැන්ප­ත්ක­රුවෝ කබ­ලෙන් ළිපට | සිළුමිණ

ද ෆිනෑන්ස් තැන්ප­ත්ක­රුවෝ කබ­ලෙන් ළිපට

සර 80ක් පැරැණි ලංකාවේ ප්‍රථම මූල්‍ය සමා­ගම සහ පර­ම්පරා තුනක පමණ ජන­තා­වගේ ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටු­වී­මට උර­දුන් ආය­ත­න­යක් ලෙස, ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගම කෙරෙහි විශ්වා­සය තබා මුදල් තැන­පත් කළ 145,000ක් ජන­තාව මේ වන විට ඉතා අන්ත අස­ර­ණ­භා­ව­යට පත්ව ඇතැයි, ද ෆිනෑන්ස් සේවක සංග­මය සහ ඒකා­බද්ධ තැන්ප­ත්ක­රු­වන් සුරැ­කීමේ සංවි­ධා­නය පව­සයි.

මෙම 145,000ක පිරි­සගේ පවු­ල්වල ලක්ෂ හයක පමණ යැපෙ­න්නන් පිරි­සගේ ජීවිත සහ ආර්ථි­කය ද මේ නිසා සම්පූ­ර්ණ­යෙන් කඩා වැටී ඇති බවද, රෝගීව සිටින තැන්ප­ත්ක­රු­වන්ට මේ වන විට බේත් හේත් ගැනී­මට පවා නොහැකි තත්ත්ව­යක් උදා වී ඇති බව ද ෆිනෑන්ස් සේවක සංග­මය නියෝ­ජ­නය කර­මින් එහි සභා­පති, දුමින්ද තිල­ක­රත්න මහතා තව­දු­ර­ටත් ප්‍රකාශ කළේය.

තැන්ප­ත්ක­රු­වන්ට වූ අග­තිය ඒ මහතා තව­දු­ර­ටත් පහදා දුන්නේ මෙසේ ය.

පිළිකා රෝගි­යකු බවට පත්ව සිටින නිර්මලා කුරුප්පු ආරච්චි

“මේ වන විට ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ සේවක සංඛ්‍යාව 422 ක්. එම සේව­ක­යන් සතු මූල්‍ය තැන්පතු රුපි­යල් මිලි­යන 300ක් සහ ද ෆිනෑන්ස් සේවක සංග­මය සතු රුපි­යල් මිලි­යන 10ක මුද­ලක් ද ඒ අතර වනවා. සමස්ත තැන්ප­ත්ක­රු­වන් 145,000ක් සතු මුදල් ප්‍රමා­ණය රුපි­යල් බිලි­යන 26.1ක්.

2008 වස­රේදි සෙලින්කෝ ආය­ත­නයේ ඇතිවූ මූල්‍ය අර්බු­දයේ බල­පෑම නිසා, ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ පරි­පා­ලන කට­යුතු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යට­තට පත්කර ගන්නා ලද අතර සමා­ගමේ පරි­පා­ල­නය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යට­තට පත්වන විට ආය­ත­නයේ වග­කී­ම්ව­ලට වඩා , වත්කම් ශුද්ධ වත්කම් රු.මි. 1480ක් (වත්කම් රු.බි. 36.7 / වග­කීම් රු.බි. 35.2) පැව­තුණා.

වැද­ගත්ම කාර­ණය වන්නේ, 2009 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා කළ­ම­නා­ක­රණ නියෝ­ජි­ත­යන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්ක­රන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අභි­ම­තය පරි­ද්දෙන් වීමයි.

මහ බැංකු අධී­ක්ෂ­ණය තුළ ආය­ත­නය විටින් විට ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම් (on site supervision) සිදු වූ අතර, ආය­ත­නය සති පතා, මාස්පතා හා වාර්ෂි­කව වාර්තා සැප­යීම තුළ සමා­ගමේ ද්‍රව­ශීල තත්ත්ව­යන් හා ශේෂ පරීක්ෂා කිරීම් සිදු­වූයේ ද මහ බැංකු­වෙන්.

2009 වර්ෂයේ අර්බු­ද­යට මුහුණ දුන් තැන්ප­ත්ක­රු­ව­න්ගෙන් 75%ක් පමණ අඛ­ණ්ඩව ඔවුන්ගේ තැන්පතු ආය­ත­නය තුළම රඳ­ව­මින් කට­යුතු කළේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ආය­ත­නයේ ස්ථාව­ර­ත්වය විශ්ව­ස­නී­ය­භා­වය පිළි­බඳ ගනු­දෙ­නු­ක­රු­වන් දැනු­වත් කිරීම නිසා. එමෙන්ම, ආය­ත­නයේ ස්ථාව­ර­ත්වය පිළි­බඳ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රටේ ප්‍රභූ පුද්ග­ල­යන් මෙන්ම දේශ­පා­ලන නාය­ක­ත්ව­යෙන් තැන්ප­ත්ක­රු­වන්ට විශ්වා­සය ලබා දුන් නිසා.

නමුත්, 2019/02/15 වන දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ද ෆිනෑන්ස් සමා­ග­මට එරෙ­හිව නියා­මන ක්‍රියා­මාර්ග ගන්නා ලද අතර (තැන්පත් බාර ගැනීම, නිද­හස් කිරීම, ණය දීම අත්හි­ටු­වීම), ඒ හේතු­වෙන් තැන්ප­ත්ක­රු­වන් අස­රණ තත්ත්ව­යට පත්වුණා.

මෙහි බර­ප­තළ ම කාර­ණය වන්නේ, තැන්ප­ත්ක­රු­ව­න්ගෙන් 60%ක් පමණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුර­වැ­සි­යන් වීමයි. ඔවුන්ට තව­දු­ර­ටත් මුදල් ඉපැ­යී­මට හැකි­යා­වක් නැහැ. අනා­ගත අවි­නි­ශ්චි­ත­තා­ව­යෙන් යුතු ඔවු‍න්ගේ ජීවි­ත­වල අව­සාන භාගය ගෙව­න්නට සිදුව ඇත්තේ චිත්ත පීඩා­වෙන් සහ බියෙන්. තැන්පතු අත්හිටු වීම තුළ වෛද්‍ය පහ­සු­කම් ලබා ගැනී­මට මුදල් නොමැති වීමෙන් එම පීඩ­නය දරා ගැනී­මට නොහැ­කිව ආත­තිය හේතු­වෙන් දැන­ට­මත් ජීවි­ත­යෙන් සමු­ගෙන ඇති තැන්ප­ත්ක­රු­වන් ද ඇති අතර, බොහෝ දෙන­කුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්ව­යද පිරිහී ගොසින්. පිළිකා රෝගින්, අංශ භාග රෝගින් සහ අන්ධ­භා­ව­යට පත්වූ පිරිස ද මේ අතර සිටින අතර, අද ඔවුන් කබ­ලෙන් ළිපට වැටුණු පිරි­සක්.

ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ විධා­යක අධ්‍ය­ක්ෂ­තු­මන්ගේ ලිඛිත ඉල්ලී­මට, ද ෆිනෑන්ස් සේව­ක­යින් 2019 ජන­වාරි මස ප්‍රව­ර්ධන වැඩ­ස­ට­හ­නක් තුළින් රු.මි. 946ක නව තැන්පතු ආය­ත­න­යට ගෙන එන ලද්දේ මෙවැනි පසු­බි­මක් තුළයි. මස­ක්වත් පොරොන්දු පොලිය ගෙවී­මට ආය­ත­න­යට නොහැකි වූ අතර ප්‍රව­ර්ධන වැඩ­ස­ටන සිදු­වූයේ ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දැනු­වත්ව යි.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2019/10/23 වන දින, ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ බල­ප­ත්‍රය අහෝසි කිරීමේ නිවේ­ද­නය නිකුත් කරන ලද අතර ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගම විසින් කැඳ­වන ලද BOI (ආයෝ­ජ­ක­යන්ගේ අභි­ලා­ෂ­යන්) කැඳ­වී­මෙන් ලද යෝජ­නා­වන් සාර්ථක කර ගැනී­මට මහ බැංකුව විසින් පත්ක­රන ලද අධ්‍ය­ක්ෂ­ව­රුන් අපො­හො­සත් වී තිබෙ­නවා.

2020 ජන­වාරි 15 වන දින අග්‍රා­මාත්‍ය සම්බ­න්ධී­ක­රණ ලේක­ම්තුමා වන එස්. ලිය­නගේ මහ­තාගේ මැදි­හ­ත්වී­මෙන් අග්‍රා­මාත්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික උප­දේ­ශක අජිත් නිවාඩි කබ්රාල් මහතා විසින් අර­ලි­ය­ගහ මැදු­රේදී සාක­ච්ඡා­වක් කැඳ­වන ලද අතර එම සාක­ච්ඡාව සඳහා අග්‍රා­මාත්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික උප­දේ­ශක අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැති­තුමා, අග්‍රා­මාත්‍ය වෘත්තීය සමිති අධ්‍ය­ක්ෂක නීතිඥ සුමිත් විජේ­සිංහ මහතා, අග්‍රා­මාත්‍ය මහ­ජන සම්බ­න්ධතා ලේකම් ලිය­න­ග­මගේ මහතා මහ බැංකුවේ ඉහළ නිල­ධා­රින්, ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ අධ්‍ය­ක්ෂ­ව­රුන්, කළ­ම­නා­කා­රී­ත්වය සහ තැන්ප­ත්ක­රු­වන් ද සහ­භාගි වුණා.

එම සාක­ච්ඡා­වේදී අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැති­තුමා පැව­සූයේ, නව රජයේ ප්‍රති­ප­ත්තිය මෙවැනි සුවි­ශේෂි ආය­තන වසා දැමීම නොවන බවත්, ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගම නැවත ගොඩ­නැ­ගී­මට අවශ්‍ය සැල­සුම් අති­ගරු ජනා­ධි­ප­ති­තුමා සහ ගරු අග­මැ­ති­තුමා ගේ අනු­මැ­ති­යෙන් 2020 ජන­වාරි 30 දිනට පෙර ඉදි­රි­පත් කරන බව­කුයි. එම­නිසා එම සැලැස්ම ඉදි­රි­පත් කරන තෙක් අප සිටියේ බලා­පො­රොත්තු සහ­ග­ත­වයි‍.

මහ බැංකුව විසින් වසර 10ක කාල­යක් පරි­පා­ලන කට­යුතු සිදු­කර, ආය­ත­නය වසා දැමී­මට අවශ්‍ය කට­යුතු කිරීම අසා­ධා­රණ බවත් මහ බැංකුව විසින් ආය­ත­නය වසා දැමී­මට අවශ්‍ය නම් එය කළ යුතුව තිබුණේ 2009 වර්ෂයේ ශුද්ධ වත්කම් ධන අග­යක්ව තිබුණු මොහො­තේයි. එසේ නම් එහිදී තැන්ප­ත්ක­රු­වන් හට සම්පූර්ණ මුදල් ගෙවා කොටස් හිමි­ය­න්ටද මුදල් ප්‍රමා­ණ­යක් ගෙවී­මට හැකි­යාව තිබුණා. මහ බැංකුව නිසි අව­ස්ථාවේ නිවැ­රැදි තීරණ නොගැ­නීම අහිං­සක තැන්ප­ත්ක­රු­වන්ගේ තැන්ප­තු­ව­ලින් වන්දි ගෙවී­මට සිදු­වීම ඉතා අසා­ධා­ර­ණයි.

ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ පසු­ගිය වසර 10 සඳහා අධ්‍ය­ක්ෂ­වරු පත්ක­රන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අභි­ම­තය පරිදි වන අතර, එම අධ්‍ය­ක්ෂ­ව­රුන්ගේ තීරණ මත ආය­ත­නය ගමන් කළ නිසාත් සියලු වාර්තා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු නිල­ධා­රින් නිර­න්ත­ර­යෙන් පරීක්ෂා කිරීම් සිදු කළ නිසාත් සමා­ගමේ බිඳ වැටී­මට, මහ බැංකුව ඍජු­වම වග­කිව යුතුය.

මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධි­පති, ආය­ත­නය වසා දැමී­මෙන් තැන්ප­තු­ක­රු­වන්ට 94%ක මුද­ල්ගෙවා උදව් කළ හැකි බව ප්‍රකාශ කිරීම තැන්ප­තු­ක­රු­වන් මුලා කිරී­මක්. එනම් සමා­ගමේ සම්පූර්ණ තැන්පතු රු. බිලි­යන 26ක් වන අතර, ඉන් රක්ෂ­ණය තුළින් ආව­ර­ණය වන්නේ රු.බි. 11ක තැන්ප­තුයි. එවිට රු.බි. 15ක තැන්පතු හිඟ ගෙවී­මට ආය­ත‍නයේ දේපළ විකි­ණිය යුතුයි.

තව­දු­ර­ටත් ඔහු පව­සන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්‍ය සමා­ගම් 42න් 20ක් දැඩි මුල්‍ය අර්බු­ද­යක පව­තින බවයි. එසේ නම් එම ආය­තන මොන­වාද, නොදැන තැන්ප­ත්ක­රු­වන් ඔවුන්ගේ තැන්පතු සියලු මුල්‍ය සමා­ග­ම්ව­ලින් ඉව­ත්කර ගනි­මින් සිටි­නවා. එවිට රටේ සමස්ත මුල්‍ය වෙළෙ­ඳ­පො­ළම බිඳ වැටීම නොවැ­ළැ­ක්විය හැකියි. මෙසේ මහ බැංකුවේ ඉහළ නිල­ධා­රින් වග­කීම් විර­හිත ප්‍රකාශ කිරීම පිළි­බඳ අප කන­ගා­ටු­වට පත්වන අතර අති­ගරු ජනා­ධි­ප­ති­තුමා සහ අග­මැ­ති­තු­මා­ගෙන් අප කාරු­ණි­කව ඉල්ලා සිටින්නේ,ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ මෙහෙ­යුම් කට­යුතු නැවත ආරම්භ කර අසා­ධා­ර­ණ­යට පත්ව සිටින තැන්ප­ත්ක­රු­වන් එම අස­ර­ණ­භා­ව­යෙන් මුදවා ගන්නා ලෙසයි.”

සිය සේස­තම වූ රුපි­යල් ලක්ෂ 60ක මුදල සමා­ගමේ තැන්ප­ත්කොට අද පිළිකා රෝගි­යකු බවට පත්ව සිටින නිර්මලා කුරුප්පු ආරච්චි මහ­ත්මිය ද මෙහිදී අද­හස් දැක්වූ­වාය.

“මමයි මහ­ත්ත­යයි ගෙව­ල්වල කුලී වැඩ කරලා අනන්ත දුක් විඳලා ගෙයක් හැදුවා. අපිට දරුවො නැහැ. ඒ ගේ විකු­ණලා ද ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ තැන්පත් ක‍ෙළ් අපි දෙන්නට ස්ථිර රස්සා­වක් නැති නිසාත්, වය­සට ගියාම ඒ පොළි­යෙන් ජීවත් වෙන්න හිතා­ගෙන. වය­සට යන්න කලින් මම පිළිකා රෝගි­යෙක් වුණා. මගේ මහ­ත්ත­යාට දිය­වැ­ඩි­යාව. දරුවො නැති නිසා අපිව බලන්න කෙනෙක් නැහැ.

මහ­ර­ගම පිළිකා රෝහලේ දැන් මට දෙන බෙහෙත් නැහැ. පෙත්තක් රුපි­යල් 120යි. මාසෙ බෙහෙත් ටික ගන්නවා තියා, අපිට දැන් කන්න­වත් මුදල් නැහැ. කුලී ගෙද­රක ජීවත් අපි දෙන්නට ගෙදර කුලි­ය­වත් ගෙවා­ගන්න විදි­යක් නැහැ. රෝගි වුණු අපි දෙන්න­ටම මේ වය­සෙදි රස්සා දෙන්නෙ කවුද. අපි දැන් රස්සා­වක් කරන්න පුළු­වන් තත්ව­ය­කත් නැහැ. මේ අපි දුක් විඳලා හම්බ කරපු සේසත. අද අපිට බෙහෙත් පෙත්ත­ක්වත් අරන් දෙන්න මහ බැංකුව එන­වද... ඔවුන්ගේ නොසැ­ල­කිල්ල නිසා අද අපි වගේ ලක්ෂ එක­හ­මා­රක් දෙනා සහ ඔවුන්ගේ පවු­ල්වල අය මැරි මැරී ජීවත් වෙනවා. ගරු ජනා­ධි­ප­ති­තු­මනි, මේ දේ වෙන්න දෙන්න එපා. පත්වන අධ්‍ය­ක්ෂ­වරු සැපසේ ජීවත් වනවා. මේ ගැට­ලුව විස­ඳලා දෙන්න. නැත්නම් අපි වගේ අස­ර­ණ­යන්ට සිද්ධ ව‍ෙන්නේ ජීවිතේ නැති කර­ග­න්නයි...”

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය වෙළෙ­ඳ­පො­ළට එල්ල වූ අතු­ල්ප­හ­රක් වැනි මෙවැනි සිදු­වීම් දිගින් දිග­ටම පැව­ති­ය­හොත්, ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්‍ය වෙළෙ­ඳ­පොළ කෙරෙහි ජන­තා­වගේ විශ්වා­සය බිඳී යන අතර, එයින් මුල්‍ය සමා­ගම් වෙත ඍජු අහි­ත­කර බල­පෑම් එල්ල­වීම වළ­ක්වනු නොහැකි වනු ඇතැයි ද ඔවුහු තව­දු­ර­ටත් පෙන්වා දුන්හ.

ඡායා­රූප - ශාන් රඹු­ක්වැල්ල

Comments